Rapporter om hållbar kapitalförvaltning

Svenska kyrkan publicerar årliga rapporter om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. De finns även tillgängliga på engelska.

En stor kyrkbyggnad med solcellstak och en Svenska kyrkan-flagga framför.

Hållbara investeringar 2021

Resultatet 2021 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 1 960 miljoner kronor (403 miljoner kronor föregående år). Avkastningen för den sammanlagda förvaltningen uppgick till 19,8 procent (4,2 procent). Det är 2,9 procentenheter högre än vårt jämförelseindex, och 12,8 procentenheter högre än avkastningsmålet.

Finanspolicy 

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Därför är det självklart att även våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar. Hur det ska ske uttrycks i Svenska kyrkans finanspolicy som kyrkostyrelsen beslutar över. Vägledande idéer är förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen.

Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå. 
Placeringsanvisningar för etik och hållbarhet