Rapporter om hållbar kapitalförvaltning

Svenska kyrkan publicerar årliga rapporter om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. De finns även tillgängliga på engelska.

Sommaräng med kyrka i bakgrunden

Hållbara investeringar 2023

Svenska kyrkan tar årligen fram en rapport om arbetet kring hållbara investeringar och hållbarhetsarbetet inom kapitalförvaltningen på den nationella nivån. Det finansiella resultatet för året och på längre sikt belyses också i rapporten. Rapporten utformas av finansteamet efter samråd med kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd.

Finanspolicy 

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Därför är det självklart att även våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar. Hur det ska ske uttrycks i Svenska kyrkans finanspolicy som kyrkostyrelsen beslutar över. Vägledande idéer är förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen.

Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå. 
Placeringsanvisningar för etik och hållbarhet