Meny

Rapporter om hållbar kapitalförvaltning

Svenska kyrkan har publicerat årliga rapporter om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar sedan 2011. De finns även tillgängliga på engelska.

Hållbara investeringar 2019

Resultat 2019

Resultatet 2019 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 1582 miljoner kronor (142,9 miljoner kronor föregående år). Avkastningen för den sammanlagda förvaltningen uppgick till 19,1 procent (1,8 procent). Det är 1,2 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex, och 14,3 procentenheter högre än det reala avkastningsmålet.


Förändrad situation på grund av coronaviruset


I skrivande stund (mars 2020) när Coronaviruset har lamslagit flera länder med karantäner och reseförbud, aktiemarknaderna åker berg- och dalbana och centralbanker och regeringar aviserar nya åtgärder dagligen, påminns vi tydligt om finansmarknadens och hela samhällets känslighet för denna typ av sällsynta händelser med stor effekt och som är svåra att förutse. 

Läs hela rapporten ”Hållbara investeringar 2019” här.  

Finanspolicy 

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Därför är det självklart att även våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar. Hur det ska ske uttrycks i Svenska kyrkans finanspolicy som kyrkostyrelsen beslutar över. Vägledande idéer är förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen.

Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå. 
Placeringsanvisningar för etik och hållbarhet 

Svenska kyrkans värdepappersinnehav