Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd

Rådet ansvarar genom delegation från kyrkostyrelsen för kapitalförvaltningen på den nationella nivån och arbetar fortlöpande med att utveckla förvaltningen och finanspolicyn.

Följande personer deltar i rådet under 2018.

Förtroendevalda ur kyrkostyrelsen

Bertil Persson
Född 1944. Ledamot i kyrkomötet sedan 1998. Invald i rådet 2017.

Nuvarande uppdrag: Ordförande.

Tidigare uppdrag: Riksbanksdirektör och rådgivare i IMF.
Ersättare i kyrkostyrelsen 2006-2013. Ordförande i Kyrkofondens styrelse 1999-2006.


Britt Sandström
 
Född 1944. Ledamot i kyrkomötet sedan 2009. Ledamot i kyrkostyrelsen sedan 2017. Invald i rådet 2017.

Nuvarande uppdrag: Adjunkt

Tidigare uppdrag: Olika politiska uppdrag i kommunala styrelser och nämnder, senast som kommunalråd och ordförande i kommunfullmäktige i Västerås stad. Har även haft olika uppdrag i Västerås stift och Västerås pastorat.

Sven Kragh
Född 1944. Invald i rådet 2018.

Nuvarande uppdrag: Ledamot

Andra uppdrag. Ledamot i Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.

Tidigare uppdrag: Ledamot i Kyrkomötet 1983-2017. Ledamot i Kyrkostyrelsen 1985-2001, 2014-2017. Ledamot i Kyrkostyrelsens arbetsutskott 2014-2017. Ordf. i Centralstyrelsens förvaltningsdelegation. Ledamot i Brandförsäkringsverkets styrelse 1992-2005.

Externa experter

Magnus Dahlquist
Född 1968. Invald i rådet 2018.

Nuvarande uppdrag: Professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Andra uppdrag är till exempel: styrelseledamot i Informed Portfolio Management AB och Tryggstiftelsen samt ledamot i förvaltningsråden för Apotekets pensionskassa, Nobelstiftelsen och Svenska sällskapet för medicinsk forskning.

Tidigare uppdrag: Vetenskaplig rådgivare till Riksbanken, Premiepensionsmyndigheten och Riksgäldskontoret.


Åke Gustafson
Född 1958. Invald i rådet december 2012. 

Nuvarande uppdrag: VD för Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK.  Andra uppdrag är: ledamot i Movestic Kapitalförvaltning AB:s styrelse och ordförande i Stiftelsen De Blindas Bokfonds styrelse.

Tidigare uppdrag: VD för Länsförsäkringar Fonder. Ledamot i pensionskassorna PSA:s/PSF:s styrelser.


Kajsa Lindståhl
Född 1943. Invald i rådet 2007.

Nuvarande uppdrag: Ordförande i Södersjukhuset AB och Stiftelsen Tumba Bruk. Ledamot i PRI Pensionsgaranti, Thule-stiftelsen (Skandiakoncernen) och Institutet för finansforskning (SIFR). Även ledamot i placeringsrådet för Kyrkans pensionskassa.

Tidigare uppdrag: VD och senare styrelseordförande för Banco Fonder samt ordförande i Amnesty Business Group.

 

Anders Thorendal

Anders Thorendal

kapitalförvaltning

Finanschef

Växel: 018 - 16 95 88

Gunnela Hahn

Gunnela Hahn

kapitalförvaltning

Expert hållbara investeringar

Växel: 018 - 16 95 00