Foto: Magnus Aronsson

Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd

Rådet ansvarar genom delegation från kyrkostyrelsen för kapitalförvaltningen på den nationella nivån och arbetar fortlöpande med att utveckla förvaltningen och finanspolicyn.

Följande personer deltar i rådet under 2020:

Förtroendevalda ur kyrkostyrelsen

Bertil Persson
Född 1940. Ledamot i kyrkomötet sedan 1998. Invald i rådet 2017.

Nuvarande uppdrag: Ordförande.

Tidigare uppdrag: Riksbanksdirektör och rådgivare i IMF.
Ersättare i kyrkostyrelsen 2006-2013. Ordförande i Kyrkofondens styrelse 1999-2006.


Britt Sandström
 
Född 1944. Ledamot i kyrkomötet sedan 2009. Ledamot i kyrkostyrelsen sedan 2017. Invald i rådet 2017.

Nuvarande uppdrag: Vice ordförande

Tidigare uppdrag: Olika politiska uppdrag i kommunala styrelser och nämnder, senast som kommunalråd och ordförande i kommunfullmäktige i Västerås stad. Har även haft olika uppdrag i Västerås stift och Västerås pastorat.

Sven Kragh
Född 1944. Invald i rådet 2018.

Nuvarande uppdrag: Ledamot

Andra uppdrag: Ledamot i Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.

Tidigare uppdrag: Ledamot i Kyrkomötet 1983-2017. Ledamot i Kyrkostyrelsen 1985-2001, 2014-2017. Ledamot i Kyrkostyrelsens arbetsutskott 2014-2017. Ordf. i Centralstyrelsens förvaltningsdelegation. Ledamot i Brandförsäkringsverkets styrelse 1992-2005.

Externa experter

Magnus Dahlquist
Född 1968. Invald i rådet 2018.

Nuvarande uppdrag: Professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Andra uppdrag är till exempel: styrelseledamot i Tryggstiftelsen samt ledamot i förvaltningsråden för Apotekets pensionskassa, Nobelstiftelsen och Svenska sällskapet för medicinsk forskning.

Tidigare uppdrag: Vetenskaplig rådgivare till Riksbanken, Premiepensionsmyndigheten och Riksgäldskontoret.


Åke Gustafson
Född 1958. Invald i rådet december 2012. 

Nuvarande uppdrag: Ledamot i Östersjöstiftelsens styrelse samt ledamot i stiftelsens placeringsdelegation. Ledamot i Movestic Kapitalförvaltning AB:s styrelse och styrelseordförande i Stiftelsen De Blindas Bokfonds.

Tidigare uppdrag: VD för Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK, VD för Länsförsäkringar Fonder. Ledamot i pensionskassorna PSA:s/PSF:s styrelser.


Kajsa Lindståhl
Född 1943. Invald i rådet 2007.

Nuvarande uppdrag: Ordförande i Stiftelsen Tumba bruk och Thulestiftelsen, ledamot i Skandias fullmäktige och SwedSecs disciplinnämnd.

Tidigare uppdrag: VD och senare styrelseordförande för Banco Fonder, ordförande i Amnesty Business Group och Södersjukhuset AB,  ledamot i bland annat Fjärde AP-fonden, PRI Pensionsgaranti och placeringsrådet för Kyrkans Pensionskassa.

 

Anders Thorendal

Anders Thorendal

Kapitalförvaltning

Finanschef

Växel: 018 - 16 95 88

Gunnela Hahn

Gunnela Hahn

Kapitalförvaltning

Senioranalytiker hållbara investeringar

Växel: 018 - 16 95 00