Kapitalförvaltning

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd

Rådet ansvarar genom delegation från kyrkostyrelsen för kapitalförvaltningen på den nationella nivån och arbetar fortlöpande med att utveckla förvaltningen och finanspolicyn.


Följande personer deltog i rådet under 2014.

Förtroendevalda ur kyrkostyrelsen

BERTIL PERSSON

Ordförande. Ledamot i kyrkomötet sedan 1998.
Född 1940. Invald i rådet 2007.
Tidigare uppdrag: Riksbanksdirektör och rådgivare i IMF.
Ersättare i kyrkostyrelsen 2006-2013. Ordförande i Kyrkofondens styrelse 1999-2006.

CECILIA BRINCK

Ledamot i kyrkostyrelsen. Ledamot i kyrkomötet från 2005.
Född 1962. Invald i rådet 2014.
Nuvarande arbete: Borgarråd i Stockholms stad.
Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot 2010-2014.

BIRGITTA HALVARSSON

Ledamot i kyrkostyrelsen. Ledamot i kyrkomötet sedan 2005.
Född 1957. Invald i rådet 2007.
Nuvarande arbete: Kyrkoherde.
Tidigare uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i bolag och offentliga instanser, kommunalråd i Torsby kommun.

Externa experter

ÅKE GUSTAFSON

Född 1958. Invald i rådet december 2012.
Nuvarande arbete: VD för Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK. Andra uppdrag: Ledamot i Movestic Kapitalförvaltning AB:s styrelse. Ordförande i Stiftelsen De Blindas Bokfonds styrelse.
Tidigare anställningar och uppdrag (urval): VD för Länsförsäkringar Fonder. Ledamot i pensionskassorna PSA:s/PSF:s styrelser.

KAJSA LINDSTÅHL

Född 1943. Invald i rådet 2007.
Andra uppdrag: Ordförande i Södersjukhuset AB och Stiftelsen Tumba Bruk. Ledamot i PRI Pensionsgaranti, Thule-stiftelsen (Skandiakoncernen) och Institutet för finansforskning (SIFR). Även ledamot i placeringsrådet för Kyrkans pensionskassa.
Tidigare anställningar och uppdrag (urval): VD och senare styrelseordförande för Banco Fonder samt ordförande i Amnesty Business Group.

ÅSA OHLSTRÖM

Född 1955. Invald i rådet 2007.
Nuvarande uppdrag: Egen företagare.
Tidigare anställningar och uppdrag: Ekonomi- och finanschef, Riksbyggen, VD BoSpar och styrelseledamot i fastighetsbolag.

Har Du idéer eller synpunkter? Kontakta oss.

Anders Thorendal

Anders Thorendal

Svenska kyrkan

Finanschef

Gunnela Hahn

Gunnela Hahn

Svenska kyrkan

Head of Responsible Investment

Direkt: +46-(0)18-16 94 21

Sara Nordbrand

Sara Nordbrand

Svenska kyrkan

Hållbarhetschef

Direkt: +46-(0)18-16 94 71