Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd

Rådet ansvarar genom delegation från kyrkostyrelsen för kapitalförvaltningen på den nationella nivån och arbetar fortlöpande med att utveckla förvaltningen och finanspolicyn.

Följande personer deltog i rådet under 2014.

Förtroendevalda ur kyrkostyrelsen

BERTIL PERSSON

Ordförande. Ledamot i kyrkomötet sedan 1998.
Född 1940. Invald i rådet 2007.
Tidigare uppdrag: Riksbanksdirektör och rådgivare i IMF.
Ersättare i kyrkostyrelsen 2006-2013. Ordförande i Kyrkofondens styrelse 1999-2006.

CECILIA BRINCK

Ledamot i kyrkostyrelsen. Ledamot i kyrkomötet från 2005.
Född 1962. Invald i rådet 2014.
Nuvarande arbete: Borgarråd i Stockholms stad.
Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot 2010-2014.

BIRGITTA HALVARSSON

Ledamot i kyrkostyrelsen. Ledamot i kyrkomötet sedan 2005.
Född 1957. Invald i rådet 2007.
Nuvarande arbete: Kyrkoherde.
Tidigare uppdrag: Diverse styrelseuppdrag i bolag och offentliga instanser, kommunalråd i Torsby kommun.

Externa experter

ÅKE GUSTAFSON

Född 1958. Invald i rådet december 2012.
Nuvarande arbete: VD för Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK. Andra uppdrag: Ledamot i Movestic Kapitalförvaltning AB:s styrelse. Ordförande i Stiftelsen De Blindas Bokfonds styrelse.
Tidigare anställningar och uppdrag (urval): VD för Länsförsäkringar Fonder. Ledamot i pensionskassorna PSA:s/PSF:s styrelser.

KAJSA LINDSTÅHL

Född 1943. Invald i rådet 2007.
Andra uppdrag: Ordförande i Södersjukhuset AB och Stiftelsen Tumba Bruk. Ledamot i PRI Pensionsgaranti, Thule-stiftelsen (Skandiakoncernen) och Institutet för finansforskning (SIFR). Även ledamot i placeringsrådet för Kyrkans pensionskassa.
Tidigare anställningar och uppdrag (urval): VD och senare styrelseordförande för Banco Fonder samt ordförande i Amnesty Business Group.

ÅSA OHLSTRÖM

Född 1955. Invald i rådet 2007.
Nuvarande uppdrag: Egen företagare.
Tidigare anställningar och uppdrag: Ekonomi- och finanschef, Riksbyggen, VD BoSpar och styrelseledamot i fastighetsbolag.

Har Du idéer eller synpunkter? Kontakta oss.

Anders Thorendal

Anders Thorendal

Svenska kyrkan

Finanschef

Gunnela Hahn

Gunnela Hahn

Svenska kyrkan

Head of Responsible Investment

Direkt: +46-(0)18-16 94 21

Sara Nordbrand

Sara Nordbrand

Svenska kyrkan

Hållbarhetschef

Direkt: +46-(0)18-16 94 71