Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd

Rådet ansvarar genom delegation från kyrkostyrelsen för kapitalförvaltningen på den nationella nivån och arbetar fortlöpande med att utveckla förvaltningen och finanspolicyn.

Följande personer deltar i rådet under 2022-2025:

Förtroendevalda ur kyrkostyrelsen

Yvonne Stålnacke

Född 1953. Invald i rådet 2021.

Nuvarande uppdrag: Ordförande.

Andra uppdrag: Ledamot kyrkomötet, ersättare i kyrkostyrelsen (2022). Ordförande kyrkoråd, ledamot fullmäktige,(Luleå domkyrkoförsamling).  Ledamot styrelse, ledamot fullmäktige, (Luleå Stift).

Tidigare uppdrag: Kommunalråd, Landstingsråd, ledamot Luleå Tekniska Universitet.


Anders Brunnstedt

Född 1955. Invald i rådet 2021.

Nuvarande uppdrag: Vice ordförande

Andra uppdrag: Ledamot av kyrkomötet sedan 2014, ersättare i kyrkostyrelsen från 2022. Ledamot av kyrkomötets Ekonomi- och egendomsutskott 2014-2017 och Kyrkomötets Samhälls- och kulturutskott 2017-2021.

Tidigare uppdrag: Olika chefsroller inom IT-infrastruktur-, datakommunikations- och informationssäkerhetsområdet inom SSAB samt en lång rad kyrkopolitiska uppdrag på både församlings- och stiftsnivå, inom Västerås stift. 

Sven Kragh

Född 1944. Invald i rådet 2018.

Nuvarande uppdrag: Ledamot

Andra uppdrag: Ledamot i Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.

Tidigare uppdrag: Ledamot i Kyrkomötet 1983-2017. Ledamot i Kyrkostyrelsen 1985-2001, 2014-2017. Ledamot i Kyrkostyrelsens arbetsutskott 2014-2017. Ordf. i Centralstyrelsens förvaltningsdelegation. Ledamot i Brandförsäkringsverkets styrelse 1992-2005.

Externa experter

Magnus Dahlquist

Född 1968. Invald i rådet 2018.

Nuvarande uppdrag: Professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Andra uppdrag är till exempel: styrelseledamot i Tryggstiftelsen samt ledamot i förvaltningsråden för Apotekets pensionskassa, Nobelstiftelsen och Svenska sällskapet för medicinsk forskning.

Tidigare uppdrag: Vetenskaplig rådgivare till Riksbanken, Premiepensionsmyndigheten och Riksgäldskontoret.


Åke Gustafsson

Född 1958. Invald i rådet december 2012. 

Nuvarande uppdrag: Ledamot i Östersjöstiftelsens styrelse samt ledamot i stiftelsens placeringsdelegation. Ledamot i Movestic Kapitalförvaltning AB:s styrelse och styrelseordförande i Stiftelsen De Blindas Bokfonds.

Tidigare uppdrag: VD för Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK, VD för Länsförsäkringar Fonder. Ledamot i pensionskassorna PSA:s/PSF:s styrelser.


Kajsa Lindståhl

Född 1943. Invald i rådet 2007.

Nuvarande uppdrag: Ordförande i Thulestiftelsen och ledamot i SwedSecs disciplinnämnd.

Tidigare uppdrag: VD och senare styrelseordförande för Banco Fonder, ordförande i Amnesty Business Group och Södersjukhuset AB,  ledamot i bland annat Fjärde AP-fonden, PRI Pensionsgaranti och placeringsrådet för Kyrkans Pensionskassa, ordförande i stiftelsen Tumba Bruk och ledamot i Skandias fullmäktige.

 

  • Johan Barkfeldt

    Johan Barkfeldt

    Kapitalförvaltning

    Finanschef, Ekonomi- och finansavdelningen

    Växel: 018-169500