Fyra kostymklädda personer sitter på en scen framför skärmar.
Foto: Phenix Capital Group

Vi medverkar och samarbetar

Svenska kyrkan har ett betydande kapital men i förhållande till pensionsfonder och andra institutionella investerare är vi ändå relativt små. Att samarbeta med andra är därför en viktig del av vårt arbete.

Svenska kyrkan medverkar i många nätverk och vi bjuds ofta in att berätta om vårt arbete, särskilt i frågan om vår klimatstrategi.

Vi investerar inte i olja, kol och gas utan fokuserar på lösningarna på klimatfrågan. Finansbranschen spelar en nyckelroll i omställningen till ett klimatsmart samhälle men har fortfarande en lång väg att gå för att röja både egna och politiska hinder. Det vill vi ändra på.

Artiklar och nyheter

Kyrkan deltar i internationellt samtal om investeringar med samhällsnytta

Den 27 oktober 2022 deltog Gunnela Hahn från Svenska kyrkan i ett panelsamtal som handlade om hur man gör investeringar med tydlig samhällsnytta i den reala ekonomin givet den förändrade geopolitiska situationen. Skytop Strategies var värd för heldagsseminariet i Stockholm, med många framstående gäster från Europa och USA.

Läs mer om samtalen här

Hållbarhetsmäktigaste 2022

Svenska kyrkan chef för hållbara investeringar, Gunnela Hahn, har även i år placerat sig och Svenska kyrkans kapitalförvaltning bland de 101 på listan när tidningen Aktuell Hållbarhet, för 13:e året i rad utser Sveriges mäktigaste inom hållbarhet. 

Läs motiveringen här:
Plats 71. Gunnela Hahn, Chef för hållbara investeringar, Svenska kyrkan (100)
”Med 10 miljarder kronor i ryggen är Gunnela Hahn en engagerad investerare som driver finansbranschen mot långsiktigt och hållbart värdeskapande, främst genom att styra kapitalet från fossil energi. Redan 2008 sålde Svenska kyrkan sina aktier i fossilbranschen och kyrkor världen över har följt Svenska kyrkans exempel.”

Panelsamtal: Catalysing capital to sustaibable investments.

Under ett seminarium i april deltog Gunnela Hahn i en paneldiskussion om vad som krävs för att få upp volymerna på investeringar med tydlig samhällsnytta. För lite händer trots att vi vet att biljontals dollar snabbt behöver omdirigeras till SDG:erna och klimatomställningen för att planeten ska kunna fortsätta att förse oss med allt det vi behöver. Mötet arrangerades av Phenix.

Bör Svenska kyrkan investera i vapentillverkning?

I dessa tider talas det mycket om hållbarheten i att inte investera i vapen. Svenska kyrkan avstår från att tjäna pengar på investeringar i olika typer av verksamheter, utifrån såväl etiska som finansiella risker. Vapentillverkning är en sådan verksamhet. Samtidigt erkänner vi alla staters rätt att försvara sig. Följ våra resonemang i artiklarna nedan.

Kyrkans tidning: Nu kritiseras de som säger nej till vapenaktier 

Realtid: "Mig veterligen har vapentillverkare aldrig lidit brist på finansiering"

Aktuell Hållbarhet: Desarmera diktatorn i stället

Kyrkan startar nytt investerarforum mot korruption med Transparency International

Korruption skadar såväl bolagens lönsamhet som investerarnas avkastning. Dessutom lägger sig korruption som en våt filt över allt arbete med miljö och arbetsförhållanden i bolagen. Svenska kyrkan startade därför under hösten 2021 en investerargrupp inom Transparency International Sverige, som ett svar på att vi som investerare behöver bättre förståelse för hur bolagen jobbar mot korruption och hur de kan bli bättre. Transparency International är en global organisation som sprider kunskap om hur man kan motverka korruption i alla dess former. De ger varje år ut ett index där de rankar världens länder. Sverige som stat kommer ut bland de bästa, men vi har haft flera företag i blåsväder de senaste åren. Investerargruppen inom Transparency International Sverige kallar sig Investors Integrity Forum och vänder sig främst till svenska bolag, för att kunna vara både ett stöd och en påtryckare för att bolagen ska jobba mer genomgripande med att minska riskerna för korruption. 

Här kan du läsa om Svenska kyrkans initiativ och mer om Transparency International.  

Här kan du ta reda på mer om Transparency International

Uppmaning från världens investerare till världens regeringar:  skärp ert klimatarbete!

Inför klimattoppmötet i Glasgow, november 2021, fick regeringarna en stark signal från världens investerare att höja sina klimatambitioner och införa meningsfull klimatpolitik som stödjer privata investeringar i till exempel energieffektiviseringar, förnybar energi och fossilfria transporter.

Svenska kyrkan är en av dem som skrivit under uppropet. Bland annat uppmanas ledarna att före 2030 avveckla alla fossila subventioner, fasa ut kolkraft och ta fram planer för en rättvis klimatomställning för dem som berörs av det. De uppmanas även att främja privata investeringar i lösningar på klimatkrisen och sätta ett högt pris på koldioxid.

Läs investeraruppropet (engelska) här.

 

TI Sverige och Svenska kyrkan lanserar investerarnätverk mot korruption

Transparency International Sverige (TI Sverige) lanserar idag Investors Integrity Forum (IIF), en plattform för investerare som vill minska risken för korruption i sina portföljer.  

Under de senaste åren har flera svenska företag förknippats med penningtvätt och mutor, och det har stått både företagen och dess ägare dyrt. Korruption kan även ge långtgående negativa konsekvenser för både människa och miljö. Det har Svenska kyrkan fått erfara både som investerare och biståndsaktör. Som investerare har Svenska kyrkan ett ansvar för att se till att företagen gör sitt yttersta för att stävja alla former av korruption. Det arbetet görs bäst tillsammans med andra.

Därför har Gunnela Hahn, ägaransvarig i Svenska kyrkans kapitalförvaltning, utifrån sin roll som styrelseledamot i Transparency International Sverige (TI Sverige) samlat en grupp stora svenska investerare i denna komplexa fråga. -Korruption äventyrar stora värden för både företag och investerare, där sitter vi i samma båt och har allt att vinna på att hjälpas åt, säger Gunnela Hahn, ägaransvarig på Svenska kyrkan. -Det känns väldigt tryggt att vara en del av TI Sverige. TIs globala paraply ger oss dessutom unika möjligheter att förstå korruptionsrisker i olika delar av världen.  

Övriga medgrundare till TI Sveriges initiativ Investors Integrity Forum är Folksam, Första AP-fonden, SEB Investment Management, Skandia och Swedfund.  

Läs mer om lanseringen av nätverket här.

Bolagen med de största utsläppen rankas för första gången

I dagarna släpptes den första rankningen av världens största utsläppare från investerarinitiativet Climate Action 100+ som Svenska kyrkan stödjer. Bolagen med de största koldioxidutsläppen i världen kan nu rankas utifrån Parisavtalets klimatmål. Ambitioner om att nå netto-noll år 2050 eller tidigare jämförs med handling, och gapet är tydligt. Till exempel har inga oljebolag satt mål för att minska sin produktion, som kan ske med bibehållen lönsamhet, fram till 2035.

Läs mer om Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) och rankningen.

Läs mer om rankningen på: Climate Action 100+ 

 

Svenska kyrkan undertecknar globalt investerarupprop om finansiering av vaccin för fattiga

 Den pågående pandemin drabbar utsatta och fattiga människor mest, och många av dem bor i länder med låga inkomster. Därför har närmare 150 investerare från hela världen gemensamt uppmanat ledare att fullt ut finansiera det program som tagits fram för att vaccin och skyddsutrustning ska nå fram till dessa människor. Kostnaderna för att göra det är dessutom små i jämförelse med vinsterna. Det skulle kunna göras med t ex riktade obligationer och att vaccinföretagen sänker priset för dessa länder. I pressmeddelandet kan du läsa mer om vad detta innebär.

Läs investerarnas upprop och hela listan på undertecknare här (på engelska).

Svenskt investerarnätverk vill öka privat medfinansiering i offentliga klimatinvesteringar

Investerarnätverket Swedish Investors for Sustainable Development, där Svenska kyrkan är medlem, vill att staten ökar möjligheterna för privat medfinansiering till offentliga investeringar för en hållbar utveckling. Det skriver nätverket i ett brev till riksdagens finansutskott. Läs intervjun med Gunnela Hahn, Svenska kyrkans chef för hållbara investeringar.

Klimatupprop från världens investerare

Svenska kyrkan riktar tillsammans med över 600 mäktiga globala investerare en uppmaning till världens ledare att följa Parisavtalet och bjuda in privata investerare för att skynda på klimatomställningen. Läs mer här.

Textilbranschen under lupp

Textilbranschen är en av de mest klimatstörande industrierna och använder dessutom enorma mängder vatten och kemikalier, inte minst i bomullsodlingen. Vad kan investerare göra? Gunnela Hahn från Svenska kyrkan deltog i ett panelsamtal under ett seminarium som Mistra och Swesif bjöd in till den 1 september 2020, där hon talade om vikten av rätt spelregler för företagen. Läs rapporten och titta på seminariet här.

Så här blir vi hållbara – globala jättar vill ändra regelverken

Svenska kyrkan engagerar sig sedan fyra år i nätverket Swedish Investors for Sustainable Development (SISD). Under 2019 startades en global systerorganisation med många inflytelserika investerare (GISD). De kom under sommaren 2020 ut med en rapport med 64 rekommendationer till EU och andra politiska ledare i världen om vad som behöver göras för att det finansiella systemet ska kunna kanalisera de biljoner kronor som krävs i investeringar om vi ska ha en chans att klara klimatkrisen. Läs rapporten här.

Kyrkan i panelsamtal med pensionsfonderna

Den 15 september 2020 deltog Gunnela Hahn från Svenska kyrkan i ett panelsamtal under en heldag för investerare, Investor Summit, som Svenska Dagbladet anordnade. Se programmet här.

 

NordSIP Insights (sidorna 24-25) 

Connie Moreland Interviewer: TBLI Conference Student Worker

Repliker. ”God avkastning – i dubbel bemärkelse”

Gunnela Hahn: En nystart för det finansiella systemet?

Kastade ut oljebolagen

Investerare tar ställning mot oljeutvinning i Arktis

Klimatpolitiken, om jag var statsminister… 

 

Följande initiativ stöttar vi:

Transparency International Sverige

Korruption skadar såväl bolagens lönsamhet som investerarnas avkastning. Dessutom lägger sig korruption som en våt filt över allt arbete med miljö och arbetsförhållanden i bolagen. Svenska kyrkan startade därför under hösten 2021 en investerargrupp inom Transparency International Sverige.

Läs om Svenska kyrkans initiativ och om Transparency International.   

FN:S PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA INVESTERINGAR (PRI)

PRI:s medlemstal har ökat kraftigt på senare år och omfattar idag drygt 3000 kapitalägare och förvaltare som tillsammans står för ett kapital på 120 000 miljarder US-dollar. Svenska kyrkan blev medlem 2007 och åtar sig därmed att integrera frågor kopplade till socialt ansvar, miljö och bolagsstyrning i analys och investeringsbeslut.

Läs mer på om PRI.

THE INSTITUTIONAL INVESTORS GROUP ON CLIMATE CHANGE (IIGCC)

IIGCC samlar 250 europeiska investerare vars mål är ett lågfossilt samhälle. IIGCC efterfrågar politiska beslut som kan underlätta en sådan omställning. Tillsammans motsvarar initiativets medlemmar ett kapital på cirka 33 000 miljarder euro.

Läs mer om IIGCC.

CDP

CDP är en organisation som arbetar för att offentliggöra företags utsläpp av växthusgaser och information om vattenhantering. Grundtanken är att ökad tillgång på information underlättar ansvarsfulla investeringsbeslut. Flera tusen företag rapporterar i dag till CDP, som verkar på uppdrag av cirka 830 investerare. Tillsammans står de för ett förvaltat kapital på över 100 000 miljarder US-dollar.

Läs mer om CDP

 

SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR (SWESIF)

 

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Forumets syfte är att sprida kunskap och intresse i frågan hos institutionella kapitalägare och förvaltare. Swesif växer snabbt och har över 120 medlemmar.

 Läs mer på SWESIF

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt som initierades 2009 av 17 av Sveriges mest tongivande institutionella investerare. Även Stockholmsbörsen är medlem och agerar ordförande. Gruppen riktar sig till styrelseordföranden och vd:ar i landets hundra största börsbolag med budskapet att ett genomtänkt hållbarhetsarbete är en förutsättning för långsiktigt god avkastning. Tillsammans motsvarar investerargruppens ägande närmare en femtedel av kapitalet på Stockholmsbörsen.

 Läs mer om Hållbart värdeskapande.

 

Investera i de globala utvecklingsmålen

För att öka aktiviteten bland svenska investerare har vi engagerat oss i Swedish Investors for Sustainable Investment (SISD) som Sida startade 2016 på uppdrag av regeringen.  Det syftar till att främja de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Där är vi drivande i två arbetsgrupper (numera ihopslagna), den ena om rent vatten och sanitet (mål 6), och den andra om hållbara städer (mål 11).

Det finns stora behov av att renovera och bygga ut svensk infrastruktur för vatten och sanitet. Men ofta saknas erfarenhet och resurser ute i kommunerna för att skapa och driva sådana projekt. Vi lät därför göra en studie i frågan som lanserades i samband med ett riksdagsseminarium. Läs rapporten här:​ Vatten som investeringsobjekt

Vi har också diskuterat frågorna med bland andra OECD, och förstått att situationen för vatteninvesteringar i resten av världen påminner om den i Sverige. Gruppen fortsätter att kontakta relevanta aktörer för att utforska möjligheterna till att investera i mål 6.

Även i gruppen för hållbara städer har ambitionen varit att kunna hitta sätt att främja investeringar. Att göra städer mer hållbara är avgörande för att nå klimatmålen och målen i Agenda 2030. Återigen saknar kommuner i t ex Asien både kompetens och resurser för att skapa de projekt som investerare kan finansiera. Det pågår dock många initiativ från olika utvecklingsbanker för att skapa investeringslösningar för städer. Gruppen tittar både på Sverige och världen. Hittills har vi skapat en hållbar obligation med Världsbanken, men vi arbetar vidare med att försöka investera både i svenska förorter och internationellt.

Svenska kyrkan deltar även aktivt i referensgruppen för SISDs globala motsvarighet, GISD. Se deras rapport längre upp på sidan, som innehåller 64 rekommendationer till EU och andra beslutsfattare.