Kontakta stiften om förvaltning av fastigheter, skog och mark

Om du har frågor och funderingar om stiftens förvaltningar av skog och jord är du välkommen att ta kontakt.

Frågor om fastigheter, servitut, arrenden och jakt 

Exempelvis jaktarrenden och fastigheter hanteras inom respektive stift, besök stiftets hemsida. 

Skogsförvaltning/Stiftens Egendomsförvaltningars förening:  

Sofia Bäcklund, verksamhetsledare 
Mobil: 070-3330974 
E-post: sofia.backlund@svenskakyrkan.se

Policyfrågor: karin.lindforss@svenskakyrkan.se

Information om kontakt angående certifiering finns på sidan om stiftens skogar. 

Styrelse 

Ordförande: Anders Landström, Luleå stift 
Vice ordförande: Ove Nystrand, Karlstad stift 
Ordinarie ledamöter: 
Joakim Källman, Skara stift 
Bengt Palmqvist, Linköpings stift 
Klas Gustafsson, Växjö stift 
Helena Eld, Uppsala stift 
Petra Odén, Strängnäs stift 
Arvid Mickelåker, Visby stift 
Max Enander, Härnösands stift 
Fredrik Tengberg, Göteborgs stift 
Karin Lindforss, Stockholms stift 
Dag Åkesson, Lunds stift 
Martin Bäck, Västerås stift 

Statliga remisser 

Statliga remisser skickas till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Övriga frågor av övergripande karaktär 

Kontakta kyrkokansliet.hallbarhet@svenskakyrkan.se