Kontakta stiften om förvaltning av fastigheter, skog och mark

Om du har frågor och funderingar om stiftens förvaltningar av skog och jord är du välkommen att höra av dig till dem eller till Stiftens egendomsförvaltningars förening.

För stiftsspecifika frågor, till exempel jaktarrenden och frågor eller synpunkter om fastigheter inom stiftet, kontakta stiftets representant eller besök stiftets hemsida.

För mer övergripande frågor om skogsförvaltningen, kontakta gärna Stiftens egendomsförvaltningars förening. För övriga frågor av övergripande karaktär, kontakta Svenska kyrkans nationella nivå som vid behov kan slussa vidare.

Statliga remisser skickas till kyrkostyrelsen.

Stiftsinformation om prästlönetillgångarna

Uppsala 
Linköping 
Skara
Strängnäs
Västerås 
Växjö
Lund 
Göteborg 
Karlstad 
Härnösand 
Luleå 
Visby 
Stockholm 

Stiftens egendomsförvaltningars förening – Sofia Bäcklund, verksamhetsledare.