Foto: Emanuel Eriksson

Egendomsförvaltning

Egendomsförvaltningen har till uppgift att förvalta Svenska kyrkans skog, jord och fonder. Inom enheten finns kompetens inom skogsbruk, jordbruk, kapitalförvaltning, juridik med fastighetsrätt samt jakt och fiske.​

Medarbetare

    Egendom

    Svenska kyrkans skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar. I Linköpings stift har egendomsförvaltningen till uppgift att förvalta dessa tillgångar på bästa sätt.