Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon:+46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Prästlönetillgångar i Lunds stift

Lunds stifts prästlönetillgångar består av prästlönefastigheter, det vill säga jord- och skogsfastigheter, samt prästlönefonder. Prästlönetillgångarna har till ändamål att bidra till Svenska kyrkans förkunnelse. I Lunds stift har egendomsnämnden till uppgift att förvalta dessa tillgångar.

Den jord och skog och de fondmedel som stiftet förvaltar bidrar till att vi kan hålla igång en livaktig verksamhet i våra församlingar. Det kan handla om gudstjänster, diakoni, kyrkans barnverksamhet, körer och så vidare.  

Varför heter det prästlönetillgångar?
Historien om prästlönetillgångarna går långt tillbaka i tiden. Flera av prästlönefastigheterna härstammar från medeltiden. Redan vid den tidpunkt då landet kristnades tillfördes kyrkan mark. Avkastningen blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar. 

Hur används avkastningen?
Avkastningen från marken och fonden har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden. Prästlönetillgångarnas avkastning delas mellan stiftets församlingar och det nationella utjämningssystemet. Minst halva vinsten från förvaltningen av prästlönetillgångarna delas ut till de församlingar som har andelar i tillgångarna.

Vem förvaltar prästlönetillgångarna?
Fram till 1972 förvaltade församlingarna och pastoraten självständigt prästlönetillgångarna. År 1972 lämnades skogen över till stiftsvis central förvaltning. År 1995 övergick även jordbruksmark och fonder till central förvaltning under Prästlönetillgångarna i Lunds stift. Det var också 1995 som andelstalen fördelades utifrån hur mycket prästlönetillgångar som respektive församling hade med sig in i den stiftsvisa förvaltningen. Dessa andelar förändras således inte över tid. De församlingar som inte har prästlöneandelar får ändå del av avkastningen eftersom halva den årliga vinsten från förvaltningen går till det nationella utjämningssytemet och på så sätt kommer alla församlingar till del.

Flera av prästlönefastigheterna härstammar från medeltiden.

Prästlönetillgångarna äger sig själva och drivs i en stiftelseliknande form. Prästlönetillgångarna i Lunds stift är en egen juridisk person vars förvaltning styrs av stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige har i sin tur delegerat uppdraget vidare till egendomsnämnden.

RESULTAT 2018

Det utdelningsbara resultatet efter skatt blev 64,1 miljoner kronor (73,9 miljoner kronor 2017). 72 miljoner kronor delades ut varav 7,9 miljoner kronor togs från de balanserade vinstmedlen. Prästlönetillgångarna delade ut 36 miljoner kronor till Lunds stift och 36 miljoner kronor till nationell nivå, vilket ger 360 kronor per andel. 

- Egendomsnämnden strävar efter att hålla en hög och jämn utdelning och det är glädjande att vi, för fjärde året i rad, kan dela ut 72 miljoner kronor, säger Katarina Hallenborg, chef för egendomsförvaltningen vid Lunds stift. 

vårt uppdrag

Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

Lunds stift

chef för Avdelningen för egendomsförvaltning