Jord, skog och klimat

Mari och Mikael har arrendegård på Öland.

jord, skog och fond

Växjö stift förvaltar, genom Prästlönetillgångarna, jord, skog och fond. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de tillkom för att avlöna prästen. Egendomsnämnden och egendomsförvaltningen ansvarar också för stiftskansliets miljöarbete. Har du frågor om jord, skog, jakt eller arrenden, hör gärna av dig!

Konrad Rosander

Konrad Rosander

Växjö stift

Stiftsskogvaktare

Mer om Konrad Rosander

Enheten för egendomsförvaltning

Per-Wilhelm Siwertsson

Per-Wilhelm Siwertsson

Växjö stift

Specialist inom mark- och fastighetsförvaltning

Mer om Per-Wilhelm Siwertsson

Enheten för egendomsförvaltning

Mattias Magnusson

Mattias Magnusson

Växjö stift

Specialist inom skog och miljö

Mer om Mattias Magnusson

Enheten för egendomsförvaltning

Ola Karlsson

Växjö stift

jordbruksförvaltare

Mer om Ola Karlsson

Enheten för egendomsförvaltning

Klas Gustavsson

Klas Gustavsson

Växjö stift

Enhetschef för egendomsförvaltning