Prästlönetillgångarna

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Smygehuk, landets sydligaste udde. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.

Idag förvaltas prästlönetillgångarna av de tretton stiften. Utöver skog och jord består tillgångarna också av ett fondkapital. Totalt förvaltas 466 000 hektar skogsmark, 47 000 hektar betes- och åkermark, och ett finansiellt kapital på 3,5 miljarder kronor.