Skog och jord

Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter och prästlönefonder, det vill säga jord, skog och fondmedel som förvaltas av Svenska kyrkan. Inom Karlstads stift utgörs prästlönefastigheterna av ca 44 000 ha skogs- och och jordbruksmark. Stiftets prästlönefond har ett marknadsvärde på ca 150 Mkr. Vi jobbar aktivt med skogsskötsel och skogsföryngring för ett långsiktigt skogsbruk.

Lediga jaktarrenden

Prästlönetillgångarnas jaktmarker finns inom hela stiftet och de utnyttjas av privatpersoner, jaktlag och viltvårdsområden. Markerna finns över hela stiftet och ger möjlighet till variationsrik jakt.

Vårt skogsbruk och markförvaltning

Prästlönetillgångarna i Karlstads stift sköts med fokus på långsiktighet och hög ambitionsnivå inom både skogsskötsel och naturvård. För att bli effektivare och lönsammare vill vi utveckla fastighetsbeståndet, och är därför aktiva som säljare och köpare av fast egendom inom stiftet. Skogar och marker nyttjas också för många andra ändamål utöver skogs- och jordbruket. Här nedan kan du läsa mer om allt detta.

Hyggesfritt skogsbruk

Sedan några år tillbaka testar Karlstads stift hyggesfri avverkning på en del av sina marker. Tanken är att på så sätt lära sig vilka effekter denna teknik har på skogen, både dess fördelar och nackdelar.

Fondförvaltning

Prästlönefonden, det kapital som förvaltas av Karlstads stifts egendomsnämnd, omfattar cirka 150 miljoner kronor. Förvaltningen ska följa den av stiftsfullmäktige beslutade placeringspolicyn.

Kyrkoreservat – våra vackraste smultronställen

Hör du till dem som gärna söker dig ut i naturen för att hämta kraft och få frid? I Karlstads stift har vi öppnat upp några av våra vackraste smultronställen och gjort dem till kyrkoreservat som du kan besöka. Runt om i Värmland och Dalsland finns också pilgrimsleder, vandringsgrupper och annat. Läs mer om dem i appen Kyrkguiden.

Om Prästlönetillgångarna

Svenska kyrkan förvaltar skog och fastigheter men varför ser det ut så? Här berättar vi om historiken bakom prästlönetillgångarna, och beskriver hur ledning och styrning ser ut i dagens förvaltning.

Skogvaktardistrikt

Har du frågor om vår skogsförvaltningen eller vill komma i kontakt med någon av våra skogvaktare?