Foto: Ellen Ekström

Förtroendevald

Victor har uppdrag som förtroendevald i stiftsfullmäktige.

Jag tror att kvaliteten på arbetet blir bättre om man tvingas prioritera och tänka annorlunda.

Victor Ramström är andre vice ordförande i stiftsfullmäktige och ledamot i kyrkomötet. Han har jobbat som snickare i 10 år men började med kyrkopolitiken på heltid förra året.

– Det har varit väldigt utvecklande att finnas med i byggbranschen, som både har bra och dåliga sidor precis som andra yrken. Man pratar på ett visst sätt och det är en speciell jargong. Det har varit kul att möta de fördomar som finns där om vad kyrkan är och att öppna upp sig om vad kyrkan är för mig. Fördomar finns från båda håll och jag har kunnat vara en brygga däremellan vilket har gett mig en bra verklighetsuppfattning,

I rollen som förtroendevald har Victor med sig sin bakgrund i gudstjänstlivet där han funnits med sedan 11 års ålder. Han ställde upp i kyrkovalet 2009 och blev ordförande i ett kyrkoråd när han var 19 år. Victor berättar att han ser att det blir fler och fler unga både i kyrkomötet på riksnivå men också i styrelser mer lokalt, att folk i alla åldrar är med spelar större roll än man tror och det ger framtidshopp.

– I stiftsfullmäktige har vi en positiv stämning och mycket går åt rätt håll. Men det är svårt tycker jag som helt obunden från den övriga partipolitiken att mötas av argument att ”så gör vi i kommunpolitiken”. Då tänker jag att vi inte är kommunen, utan vi är i kyrkan. Vi måste kunna tänka annorlunda, men att hålla isär kyrkan och andra organisationer är svårt och en utmaning.

Förtroendevald i svenska kyrkan

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har personer utsetts som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Isak Folcker

Stift

I Växjö stifts stiftsfullmäktige är Isak Folcker yngst av ledamöterna

Du är vald i Växjö stift!

Utbildning för förtroendevalda i församlingar och pastorat mandatperioden 2022-2025

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.