Foto: Shutterstock

Du är vald i Växjö stift!

Utbildning för förtroendevalda i församlingar och pastorat mandatperioden 2022-2025

Målsättningen är att hela utbildningsinsatsen (basen, bredden och spetsen) ska:

•Bidra till ordning och reda gällande styrning och ledning

•Stärka styrelserollen och dess uppdrag att fatta strategiska beslut

•Skapa trygghet och kunskap om roller och uppgifter

•Värna den demokratiska processen i den gemensamma ansvarslinjen

Basen: Du är vald! 

Du är vald! är en handbok för den som är förtroendevald i Svenska kyrkan. Boken innehåller mycket matnyttigt både för den som är nyvald och för den som varit med flera mandatperioder. Boken vill vara en del av möten i Svenska kyrkan samt uppmuntra till samtal.

Böckerna distribueras till ledamöter i kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt ordförande i församlingsråd via kyrkoherdarna.

Bredden: Utbildningstillfällen utifrån behov och förutsättningar

Skräddarsydda utbildningsdagar (lördagar) kommer att förläggas under perioden maj–oktober 2022. Innan dess gör kyrkorådets ordförande och kyrkoherde  en behovsinventering utifrån lokala förutsättningar. Under februari fastställs sedan utbildningsdag för respektive kyrkoråd.

Spetsen: Digital utbildning för ordförande och vice ordförande.

Materialet är framtaget i ett nationellt samarbete mellan de 13 stiften, SKAO, Sensus och Verbum. Utbildningen består av sju inspirations-och kunskapsfilmer.
Ordförande/vice ordförande anmäler sig här.

Tips på övrigt material och utbildningar:

Kyrkans tidning ”Startklar”:
En utbildningssatsning på dig som är förtroendevald i Svenska kyrkan och lite särskilt på dig som är vald till fullmäktige i din församling/ditt pastorat. Här hittar du utbildningsfilmer märkta "Startklar" – ett perfekt sätt att förbereda dig inför uppdraget.

Verbum
Hos Verbum finns förutom boken ”Du är vald”  flera böcker som riktar sig till förtroendevalda.

Så styrs Svenska kyrkan från 2022, affisch 10-pack

SKAO:

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) har en vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar. Pris: 50 kr/st, finns även att ladda ner kostnadsfritt.

Du är vald i Växjö stift!

Ny utbildningssatsning ska locka till samtal.