Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag tar sin utgångspunkt i sammanhanget, uppdraget och rollen. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är helt ny i rollen är intentionen att du ska berikas och stärkas i ditt uppdrag - till kyrkans bästa.    

Se kortfilmen på en minut som beskriver utbildningen.​ 

Kursinnehåll

Avsnitt 1: Kallelse och rollförståelse

I mitten finns du, kallad av Gud och i ett specifikt uppdrag, en särskild roll!

Avsnitt 2: Svenska kyrkans sammanhang och organisering

Det större sammanhanget du verkar i.

Avsnitt 3: Kyrkorådet som styrelse

Det mer direkta sammanhanget du står i, med specifikt ansvar och specifika uppgifter.

Avsnitt 4: Gemensamt uppdrag

Delat ansvar - den konstruktion som är alldeles unik för Svenska kyrkan.

Avsnitt 5: Styra leda

Relationen till Kyrkoherden - en av dina viktigaste uppgifter.

Avsnitt 6: Strategi, beslut och uppföljning

Styrelsens verktyg.

Avsnitt 7: Mötesledning

Själva hantverket i ordförandeskapet. 

Fördjupningar

Under respektive avsnitt finns frågor för reflektion samt fördjupningar i form av exempelvis webbinarium, film, samtalsfrågor och text- och bildpresentationer. I samband med utbildningen får du även tips på litteratur, webbsidor mm.

Nyhet! Från och med september 2023

Nytt avsnitt – Ekonomiska årshjulet 
Det ekonomiska årshjulet är en viktig del av arbetet för kyrkorådet och kyrkoherden. Varje år finns ett antal olika frågor och beslutsärenden som behöver hanteras för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och en god ekonomisk hushållning. I detta fördjupningsavsnitt finns en översikt över innehållet i det ekonomiska årshjulet och genomgångar av fem olika områden som kyrkoråd och kyrkoherde behöver ha särskilt fokus på.

Medverkande

Maria "Mia" Frykberg är ekonom med mångårig erfarenhet av Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi. Mia arbetar som enhetschef för Ekonomienheten på Göteborgs stiftskansli med ansvar för verksamheten med servicebyråtjänster. Mia brinner för att göra ekonomifrågorna inom Svenska kyrkan förståeliga och tillgängliga så att ekonomin kan vara ett verktyg för bästa möjliga församlingsverksamhet.

Film 7min 34 sek
Inledning
Detta är starten på fördjupningsmaterialet om det ekonomiska årshjulet. Börja här innan du går vidare med någon av de fem områdena i årshjulet. Vi pratar här om hur fördjupningsmaterialet är uppbyggt och beskriver utgångspunkten i form av församlingen som ekonomisk enhet.  

Film 38min 37 sek
Bokslut
I den här genomgången pratar vi om Bokslut och tittar närmare på varför vi gör bokslut, vad begrepp som bokföring, redovisning och bokslut innebär och vilka särskilda frågor som behöver hanteras när vi gör bokslut i Svenska kyrkan.  

Film 29 min 12 sek 
Årsredovisning
I den här genomgången pratar vi om Årsredovisning och tittar närmare på varför vi gör årsredovisning, vilka delar som årsredovisningen innehåller och vad som gäller för revision och revisorer. Vi går också igenom skillnaden mellan församlingens ekonomi och begravningsverksamhetens ekonomi samt hur gåvor hanteras i årsredovisningen.

Film 34 min 13 sek
Budget
I den här genomgången pratar vi om Budget och tittar närmare på vad som styr budgetarbetet, vilka olika delar som budgeten ska innehålla och hur det praktiska budgetarbetet kan se ut med 

Film 34 min 23 sek
Målkapital
I den här genomgången pratar vi om Målkapital och tittar närmare på vad målkapital är, vad det används till och hur församlingen kan gå tillväga för att ompröva och fastställa belopp för målkapital. 

Film 21min 30 sek
Intern kontroll
I den här genomgången pratar vi om Intern kontroll och tittar närmare på vad intern kontroll innebär, varför det är viktigt och hur församlingen kan arbeta för att upprätthålla en god intern kontroll.

Utöver detta består fördjupningen av några samtalsfrågor.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

Kursmål

Målet med ​Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag är att berika och stärka dig i rollen som ordförande för kyrkoråd så att du kan utföra ditt uppdrag för kyrkans bästa.

Kostnad

Utbildningen kostar 750 kr exklusive moms. Du har tillgång till utbildningen under hela mandatperioden. 

Mer om utbildningen

Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från alla tretton stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sensus och Verbum. Innehållet utgår från centrala teman som är formulerade av erfarna kyrkorådsordförande från hela landet.

Utbildningen sker online och innehåller blandat lärande i form av exempelvis webbinarium, film, samtalsfrågor och text- och bildpresentationer. De sju huvudavsnitten med tillförande reflektionsfrågor tar ca 3h 40 minuter att genomföra. Fördjupningarna är av olika karaktär, vissa tar några minuter att fullborda andra kan ta två-tre timmar. Det fungerar utmärkt att dela upp genomförandet av utbildningen till flera tidpunkter och gå tillbaka till olika delar och repetera.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om utbildningens innehåll och upplägg, är du välkommen att kontakta:

Om du har praktiska frågor, kontakta utbildning@skao.se eller ring 08-737 70 00.​

Löpande anmälan!

Bortse från datumen som finns i bokningsformuläret. De utgör enbart en teknisk finess.

Anmäl dig här!

Kommunikatör på stift - berätta om utbildningen!

Nu finns plug in-annonser i flera olika varianter som du kan använda på webben, i nyhetsbrev, i e-post eller i tryckta material som broschyrer och flygblad. I digitala kanaler använder du annonsen utan QR-kod och länkar till denna sida. I tryck använder du en annons med QR-kod, så att läsaren lätt kan hitta hit. 

sex annonser i litet format

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.