Pilgrims walk for future

Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Gå för en bättre värld! Välkommen att vandra kort eller långt längs sträckan Vadstena-Glasgow i sommar-höst.

Följ med på hela eller delar av den stora internationella pilgrimsvandringen som går ända från pilgrimsstaden Vadstena till klimatmötet COP26 i Glasgow. En enad motståndsrörelse och samtidigt en inre pilgrimsresa där vi hinner tänka och reflektera över våra egna liv. En livsviktig vandring fylld av både allvar och hopp!

Vadstena pilgrimscentrum har fått ett nationellt uppdrag från Svenska kyrkan att leda en pilgrimsvandring till klimatmötet COP26 i Glasgow, Storbritannien 2021. Projektet sker i samarbete med Växjö- och Lunds stift och är en del av Svenska kyrkans nationella färdplan för klimatet. Planen är att vandringen ska starta i Vadstena under sommaren 2021 och vara framme i Glasgow lagom till klimatmötet i 1-12 november 2021.

Denna vandring handlar om att sätta klimatet främst på agendan igen. Därför riktar den sig till alla. Alla kommer kunna delta på olika sätt. Genom att vandra med den grupp som startar i Vadstena, genom att delta vissa sträckor. Du kommer också kunna ordna egna - både kortare och längre - vandringar lokalt i samma anda.

Rådande pandemi sätter gränser

Just i skrivande stund befinner vi oss mitt i en pandemi och ingen vet exakt hur något blir. Men det finns ännu hopp att det bli möjligt att genomföra FNs klimatmöte och därmed vandringen som planerat.

Vandringen är öppen för alla, oavsett livsåskådning. Mångfalden av människor med, eller utan, olika övertygelser bidrar till helheten. För dig som önskar erbjuds dagliga böner och stunder av stillhet, meditation och vila.

Allt du kan tänkas vilja veta om vandringen från Vadstena till Glasgow kan du läsa här.

Hans Boeryd

Hans Boeryd

Växjö stift

Stiftsprost

Mer om Hans Boeryd

Enheten för pastoral utveckling

Klara, färdiga, gå!

I filerna nedan kommer tips och förberedelser du kan använda för er egen pilgrimsvandring för klimatet. Det finns ett antal stopp för vandringen,
bibeltexter att läsa och diskutera, psalmer att sjunga och saker att fundera kring.
En runda på ca tio kilometer tar ungefär fyra timmar (inkl stopp). Anpassa vandringens längd efter deltagare, tid och möjligheter. En promenad runt församlingshemmet kan också bli en vandring för klimatet.