Artiklar från Växjö stifts sida i Kyrkans Tidning

Vänskapen med Nordtyska kyrkan fortsätter och förnyas

På annandag pingst undertecknas ett nytt vänavtal mellan Växjö stift och den nordtyska kyrkan. En relation som sträcker sig långt tillbaka och som har stor potential att utvecklas ännu mer.

Mycket att upptäcka i stiftets sommarkyrkor

Antalet sommarkyrkor i Växjö stift blir fler för varje år. I år finns 191 kyrkor med i broschyren Vägen till kyrkrike. Nytt för i år är att det förutom duvor även finns fiskar att samla i stiftets symboljakt.

Från läkare och elektriker till diakon och präst

Inte mindre än åtta personer vigdes till diakoner och präster i Växjö domkyrka den 12 juni. Birgitta Quittenbaum gick från att vara läkare till diakon och Magnus Pettersson sadlade om från elektriker till präst.

Stiftets sjunde kyrkoreservat invigt – alla är välkomna!

”Låt barnen komma till mig” står det på processionskorsen som delades ut i lördags i Växjö domkyrka. Och många barn kom!

Glädje och jubel på 850-årskalas!

”Låt barnen komma till mig” står det på processionskorsen som delades ut i lördags i Växjö domkyrka. Och många barn kom!

Barnens processionskors - en gåva för att fira Växjö stift 850 år

Hundra barn går med processionskors i Växjö domkyrka den 21 maj, då det blir kalas för att fira Växjö stifts 850-årsjubileum. Processionskorsen är en gåva från stiftet till alla församlingar och har tagits fram av Jan Ekström.

Pyspunka ger ny luft åt strukturfrågorna

Stiftsadjunkt Erik Keijsers omtalade rapport Pyspunka har satt fingret på något som tidigare befunnit sig i något av en död vinkel. Svenska kyrkan har återväxtproblem och behöver återuppfinna sig själv för att bestå på sikt.

Glimtar från Växjö stifts historia

Den som är nyfiken på Växjö stifts historia har nu möjlighet att förkovra sig i en nyutgiven bok. Boken ges ut som en del av firandet av stiftets 850-årsjubileum. 

Reflektion, stolthet och glädje kring kyrkans identitet

Växjö visade sig från sin vackraste sida när närmare 400 personer samlades till präst- och diakonmöte den 19-21 april. 

Tre traineer på kyrksafari

I Jönköpings län besökte de 11 kyrkor på tre dagar. I Kronobergs län 18 på två. Kalmar län blir målet för kommande kyrksafari och än har de tre traineerna inte tappat upptäckarlusten. Artikel ur Kyrkans tidning nr 20 2021.

Nya domprosten på plats

Han vill jobba lika delar inåt och utåt, ser stora pastorat som en styrka och brinner för att visa kyrkans relevans för fler. Växjö är ny mark för honom och han tycker att humor är viktigt. Thomas Wärfman är Växjö stifts nya domprost.

En öppen kyrka som välkomnar

Med ganska enkla medel kan den som besöker ett kyrkorum utanför gudstjänsttid få med sig något mer från sitt besök. Skyltar i kyrkorummet är exempel på en enkel insats som fungerar i de flesta kyrkor. 

Återställd skapelse viktig insats för klimatet

Kyrkan ber och arbetar för att återställa skapelsen och så långt vi kan förverkliga visionen om Guds rike. Vi är befriade till handling och här berättas om ett lokalt exempel på hur skapelsen återställs för att värna planeten, människor och natur.

Hemifrån vardagsrummet har blivit den nya mötesplatsen för Per Eriksson och många andra.

Gemenskap och andakt i ungdomsgruppen

I Emmaboda möts ungdomsgruppen digitalt varje onsdagskväll.

Hit strömmar ungdomarna

Johan Claesson i Sjösås församling har lyckats med det omöjliga: att starta upp ett stort ungdomsarbete mitt i pandemin. Hur är det möjligt?

Post Corona - Församlingsliv i skuggan av pandemin

I samverkan mellan Linnéuniversitet och Växjö stift bjuder man in till presentationer från tre forskningsfält med anknytning till pandemins effekter. Välkommen att delta - fysiskt eller digitalt!

Du är vald i Växjö stift!

Ny utbildningssatsning ska locka till samtal.

En varm och omtänksam idé  

Med start i december och in i mitten av januari ville man i Södra Ölands pastorat samla in så många stickade och virkade plagg som var möjligt. Och initiativet har fått väldigt stort genomslag!  

Han sammanfattar minnena i bokform

Biskop emeritus Jan-Olof Johansson fick som stiftsprost uppdraget av dåvarande biskop Anders Wejryd att vara minnestecknare. Nu kommer den andra boken av minnesteckningar som Jan-Olof har skrivit. Den första utkom 2005.