Metaller i helig tjänst

Ny bok om oblatjärn, hemliga skatter och brukade ting av metall.

Metaller! Ljusstakar, nattvardskalkar och dopskålar är alla föremål av metall som förknippas med kyrkor, men det finns så många fler. Under några år har Växjö stift genomfört en inventering av alla kulturhistoriskt värdefulla föremål av metall i stiftets kyrkor.

Boken är ingen sammanställning av inventeringen. Den sätter istället in de olika föremålen i ett större sammanhang. Det ordlösa språket med brudkronor, tuppar och ljusstakar får här sin fördjupning och förklaring i ord och många, fantastiskt vackra, bilder.

Metaller i helig tjänst kan beställas från

Arken eller valfri bokhandel.

Inbunden 192 sidor.

Redaktör: Maria Brynielsson

Textilier i helig tjänst - bok om kyrkliga textilier

Boken ”Textilier i helig tjänst” från 2016 bjuder dig att följa med på en resa i de kyrkliga textiliernas värld, från kristendomens intåg till idag.
Bakgrund till boken är en skadeinventering av kulturhistoriskt värdefulla textilier som utfördes i Växjö stift 2008–2011. Huvudsyftet med projektet var att kartlägga vårdbehovet av stiftets textilier men tack vare inventeringen genomfördes även omfattande dokumentation av textilierna.
Ur projektet väcktes en längtan efter att berätta om textilierna som finns i våra kyrkor. De tillhör vårt äldsta idag levande kulturarv och speglar var och en sin samtid i material, form, färg och symbolik. Varför ser de ut som de gör? Av vems händer är de tillverkade?

 

Textilier i helig tjänst kan beställas från

Arken eller valfri bokhandel.

Inbunden 175 sidor.

Redaktör: Maria Brynielsson

Mästerliga metaller - en glänsande värld av unika kyrkliga metaller

Den 15 februari invigdes utställningen Mästerliga metaller på Kalmar läns museum. Utställningen grundar sig på en bok om metallföremål i Växjö stifts kyrkor.