Foto: Ellen Ekström

Diakon

Martin jobbar som diakon i Södra Ölands pastorat.

Våga gå det främmande och det annorlunda till mötes.

Martin Petré, Diakon Svenska kyrkan Södra Öland

Som diakon sitter Martin Petré i köpstaden varje torsdag mellan kl. 13.00–15.00, restaurangen i köpstaden står för kaffet. Det blir en samlingsplats som fyller ett väldigt stort behov och en del människor kommer ofta. Då och då dyker det upp personer som är främmande för Martin. Ibland blir det så att de genom träffen i köpstaden kommer i kontakt med kyrkan och med kyrkans verksamhet. Någon har frågor om hur det går till vid en begravning, andra slår sig ned och pratar litegrann. En del kommer med tunga saker, då kan man antingen lotsa vidare eller boka in ett längre samtal.

– Jag tycker det är bra att Svenska kyrkan syns på en annan arena än i kyrkorummet. Det sänker trösklar när någon bara kan gå förbi och slå sig ner. Det är också väldigt roligt! Säger Martin.

Det finns självklart olika sidor av diakoniyrket precis som i alla yrken. Martin tycker att det bästa med yrket är de genuina mötena med människor i alla ålderskategorier och samtalen om livets mörka och ljusa sidor, vilka det blir många av.

– Ibland stöter jag på missbrukare som på olika sätt är påverkade och det kan vara en utmaning att bara möta personerna i det. Att inte bara avfärda och säga ”du får gå härifrån”. Det är också en utmaning när det kommer till fallen om utvisning av familjer. Hur förhåller vi oss här? Hur ska vi finnas till här? Där är massa tankegångar, och olika förhållningssätt.

Martin tycker att det är ett väldigt fritt arbete att vara diakon, med frihet under ansvar. Man har friheten att utvecklas och att utveckla det man själv tycker om och är intresserad av.

Vill du bli diakon?

Såhär ser utbildningen ut:

  • Fackutbildning från högskola eller universitet
  • Antagen som diakonkandidat i Växjö stift
  • Åtta veckors praktik i församling 
  • Delta i Mötesplats mellan stift och student (MSS)
  • Pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

 

Ta kontakt med rekryterare om du vill veta mer! Läs mer om att bli diakon här.

 

Själavårdscentrum

Alla människor kan behöva någon att samtala med om livet och tron. Det kan vara samtal som handlar om arbetet, livet – tro och tvivel.

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med?