Foto: Ellen Ekström

Diakon

Martin jobbar som diakon i Södra Ölands pastorat.

Våga gå det främmande och det annorlunda till mötes.

Martin Petré, Diakon Svenska kyrkan Södra Öland

Som diakon sitter Martin Petré i köpstaden varje torsdag mellan kl. 13.00–15.00, restaurangen i köpstaden står för kaffet. Det blir en samlingsplats som fyller ett väldigt stort behov och en del människor kommer ofta. Då och då dyker det upp personer som är främmande för Martin. Ibland blir det så att de genom träffen i köpstaden kommer i kontakt med kyrkan och med kyrkans verksamhet. Någon har frågor om hur det går till vid en begravning, andra slår sig ned och pratar litegrann. En del kommer med tunga saker, då kan man antingen lotsa vidare eller boka in ett längre samtal.

– Jag tycker det är bra att Svenska kyrkan syns på en annan arena än i kyrkorummet. Det sänker trösklar när någon bara kan gå förbi och slå sig ner. Det är också väldigt roligt! Säger Martin.

Det finns självklart olika sidor av diakoniyrket precis som i alla yrken. Martin tycker att det bästa med yrket är de genuina mötena med människor i alla ålderskategorier och samtalen om livets mörka och ljusa sidor, vilka det blir många av.

– Ibland stöter jag på missbrukare som på olika sätt är påverkade och det kan vara en utmaning att bara möta personerna i det. Att inte bara avfärda och säga ”du får gå härifrån”. Det är också en utmaning när det kommer till fallen om utvisning av familjer. Hur förhåller vi oss här? Hur ska vi finnas till här? Där är massa tankegångar, och olika förhållningssätt.

Martin tycker att det är ett väldigt fritt arbete att vara diakon, med frihet under ansvar. Man har friheten att utvecklas och att utveckla det man själv tycker om och är intresserad av.

Vill du bli diakon?

Så här ser utbildningen ut:

  • Fackutbildning från högskola eller universitet
  • Antagen som diakonkandidat i Växjö stift
  • Åtta veckors praktik i församling 
  • Delta i Mötesplats mellan stift och student (MSS)
  • Pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

 

Ta kontakt med rekryterare om du vill veta mer! Läs mer om att bli diakon här.

 

Din uppgift

I kyrkan behövs ideella, anställda och förtroendevalda. Du behövs också, med det du kan och den du är! Se en film om att hitta sin väg till Svenska kyrkan och läs mer om det som kan bli din uppgift.

Titta - böcker för barn om diakon, präst och biskop

Titta – en diakon, Titta – en präst och Titta – en biskop är titlarna på tre böcker riktade till barn i åldrarna 3-6 år som prästen Maria Hall och biskop Fredrik Modéus gjort tillsammans.

Själavårdscentrum

Alla människor kan behöva någon att samtala med om livet och tron. Det kan vara samtal som handlar om arbetet, livet – tro och tvivel.

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Diakoni i en orolig tid

”Tiden vi lever i” var temat när biskopen kallade stiftets diakoner till en samling i torsdags. Företrädare för polisen, Linnéuniversitetet och Försvarsmakten gav input.

Tio år av diakonal närvaro 

Gunnel Sparrlöf vigs till präst i Växjö stift på söndag. 25-åringen kommer från Vadstena och ska göra sitt år som pastorsadjunkt i Oskarshamns församling. 

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om människan och skapelsen. Ibland kallas den också kyrkans sociala arbete eller kyrkans kärlekstjänst. Grunden för all diakoni är Guds kärlek så som den möter oss i Jesus Kristus.