Ellen, Lilly och Sakarias leker i barnhörnan i Mönsterås kyrka. Barnhörnan är placerad i mitten av kyrkan. Placeringen möjliggör för barn och föräldrar att aktivt delta i gudstjänsten och samtidigt hålla fingrarna sysselsatta.
Foto: EmiliaLindstrand

Öppna kyrkor i Växjö stift

En gemensam satsning på ett mer tillgängligt kulturarv och öppna kyrkorum.

Ur Kyrkans tidning, nr 12 2021

Undersökningar visar att över 80 % av alla kyrkobesök sker utanför gudstjänsttid. Rådande läge gör att årets semester riskerar att få tillbringas på hemmaplan. Kyrkoreservat, pilgrimsleder och kyrkor kan därför bli populära utflyktsmål för många. Rusta för hemester!

Tyst smyger barnen in genom dörren, blickarna vänds genast mot taket med höga valv och ljuskronor i långa trådar.

       - Hur byter de lampor, undrar Lilly fem år. Lillebror Sakarias tar snabbt sikte på predikstolen och gläds åt att inget hindrande snöre markerar förbjudet område. Stående på tårna ovanpå pallen i predikstolen kan han precis se över kanten och ner över bänkraderna.

       - Hej pappa, ropar han med glad röst. Att få upptäcka ett kyrkorum genom barnets ögon är fantastiskt. Nyfikenheten – upptäckarlusten - riktigt sköljer över hela besöket. En ögonblicksbild från sommaren 2020.

       - Växjö stifts kyrkor ska vara öppna. Någon annan målbild går inte att ha. Sedan tusen år är kyrkorummen centrum för livets stora frågor och händelser, säger biskop Fredrik Modéus.

Svenska kyrkan har i en överenskommelse med staten lovat att kyrkorummen ska vara öppna och tillgängliga, då de är en del av vårt gemensamma kulturarv. En vanlig invändning mot öppna kyrkor är att risken för kulturarvsbrott ökar. Paradoxalt nog visar erfarenheter från exempelvis England på en rakt motsatt erfarenhet, att i öppna kyrkor sker färre kulturarvsbrott än i låsta. Självklart behöver vissa lösa, värdefulla föremål plockas bort, medan andra stöldsäkras. Ett automatiskt lås som enkelt kan styras via mobiltelefon är också möjliggörande för öppethållande.

       - Syftet med satsningen Öppna kyrkor i Växjö stift är att stötta församlingarna, ge verktyg, argument och motivation till att låta kyrkorna vara upplåsta och tillgängliga i större utsträckning, berättar Maria Brynielsson som är stiftsantikvarie.

Vid stiftskansliet finns kompetenser som ska bidra till fler och mer öppna kyrkor: fastighetsstrateg, stiftsantikvarie, stiftsadjunkt, kommunikationsstrateg och stiftspedagog. Dessa kompetenser arbetar strategiskt och operativt för att bidra till ett utökat öppethållandet av kyrkor i stiftet.

       - Stiftskansliet kan finnas som bollplank i frågor som behöver lösas för att man ska våga och kunna hålla kyrkan mer öppen. Det kan exempelvis handla om vad man kan göra för att arbeta stöldförebyggande. Finns det föremål som behöver stöldsäkras eller ställas undan när den är öppen och obemannad? Tidlås som hjälper till med låsning men också brand- och inbrottslarm kanske är något man funderar över och skulle vilja installera. Många av dessa åtgärder går det bra att söka kyrkoantikvarisk ersättning för, berättar Maria Brynielsson.  

       - Som fastighetsstrateg kan jag delta i diskussioner kring lämpliga tekniska lösningar, informera om vilka möjligheter som finns tillgängliga för en specifik kyrka och hjälpa församlingen att komma i kontakt med leverantör eller installatör, berättar Mikael Andersson Ekholst.

Förhoppningen är att många redan tänker nytt och kreativt kring hur en öppen och obemannad kyrka kan kommunicera och bedriva undervisning, gudstjänst, diakoni och mission och samtidigt vara ett både levande och tillgängligt kulturarv. Pandemin kan förmodas leda till att fler semestrar på hemmaplan i år, så nu är ett gyllene tillfälle att fundera över hur den lokala kyrkan kan bli tillgänglig för fler.

       - När jag kommer till en låst kyrkport blir jag besviken. Vid besök i en öppen kyrka väcks nyfikenheten och en titt därinne blir självklar att göra. Jag känner mig välkommen och inbjuden att ta del av kulturarvet, något som jag ofta också berättar om för andra eftersom besöket blev en positiv upplevelse. Det är exakt detta som är poängen med ”öppen” kyrka, säger Mikael Andersson Ekholst.

Hur ser det ut där du är? Hur öppen är din kyrka? Hur kan den bli tillgänglig för fler och vad behövs för att det ska vara möjligt att hålla öppet i större utsträckning?

       - Såklart hoppas jag att satsningen ska leda till att fler kyrkor hålls öppna och tillgängliga för besökare! Men jag hoppas också att det öppnar upp för alla som bor i församlingen. Att fler upptäcker vilka fantastiska byggnader vi har i vår närhet, där vi alla är välkomna oavsett om det pågår någon aktivitet eller inte, säger Maria Brynielsson.

       - Min uppmaning till Växjö stifts förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare är enkel: Låt kyrkorna vara öppna, säger biskop Fredrik.

Text och bild: Emilia Lindstrand

Folder Öppna kyrkor i Växjö stift

Denna folder skickas till församlingarna i Växjö stift men finns här även tillgänglig digitalt.

Symboljakten 2022

I sommar kan du upptäcka kyrkor genom att gå på symboljakt efter fiskar och duvor i Växjö stift.

Sommarkyrkor 2022

Årets sommarkyrkobroschyr "Vägen till kyrkrike 2022" innehåller 191 sommaröppna kyrkor. Välkommen att besöka ett levande kulturarv!