Foto: Daniel Westergren

Biskop Fredrik

Växjö stifts biskop är Fredrik Modéus.

Allt fler ser att människor som fysiskt och psykiskt är friska ändå inte mår bra. Det är något som fattas dem. En existentiell tomhetskänsla kan infinna sig mitt i en annars välfungerande vardag.

Biskop Fredrik Modéus

Biskop Fredrik skrev på DN debatt 21 mars en enkel fråga riktad till Folkhälsomyndigheten och Lena Hallengren: Varför är kyrkor farligare än museer?

Biskop Fredrik Modéus: Rätten att få utöva sin religion är grundlagsskyddad. Ändå särbehandlas kyrkor, synagogor, tempel och moskéer när samhället långsamt öppnas igen. Det är märkligt att handel och kulturupplevelser prioriteras före människans andliga livsnödvändigheter.

Läs hela artikeln här

Huvuduppgiften för Växjö stifts biskop Fredrik Modéus är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Den 12 april 2015 vigdes Fredrik Modéus till Växjö stifts 59:e biskop. Veckan därpå mottogs han som biskop efter att ha varit prästvigd i Växjö stift sedan 1991.

Fredrik Modéus är född 1964 och har sina rötter i Jönköping. Han är gift och har tre barn. När Fredrik valdes till biskop verkade han som församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling. Tidigare har biskopen bland annat varit kyrkoherde i Helgeands pastorat i Lund. Han har föreläst och ansvarat för konferenser och seminarier kring förändringsarbete, församlingsbygge och gudstjänstutveckling. Fredrik Modéus doktorerade i systematisk teologi våren 2015. Biskopen har publicerat nio publikationer, däribland Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, Konturer av tro, Längta efter liv - församlingsväxt i Svenska kyrkan och Mod att vara kyrka - om församlingsbygge och kyrkans identitet.

Som valspråk har biskop Fredrik Modéus valt ”Guds nåd är allt du behöver”. Det påminner oss om att det viktigaste i livet är gratis. Vi får det som gåva, av nåd. 

BISKOP FREDRIK MODÉUS

Födelseår: 1964

Prästvigningsår: 1991

Vigningsstift: Växjö stift

Familj: Gift med Carina. Tre barn: Erik, Ida och Arvid.

Fritidsintressen: Jag tycker om att vara med familjen och att resa till nya platser, läser gärna, lyssnar på musik och spelar piano. Jag är sportintresserad och motionerar ofta, på cykel eller med promenader.

Biskop Fredrik på Facebook

Gå gärna in på biskopens Facebooksida!

Tryck här