Foto: Daniel Westergren

Biskop Fredrik

Växjö stifts biskop är Fredrik Modéus.

Allt fler ser att människor som fysiskt och psykiskt är friska ändå inte mår bra. Det är något som fattas dem. En existentiell tomhetskänsla kan infinna sig mitt i en annars välfungerande vardag.

Biskop Fredrik Modéus

Huvuduppgiften för Växjö stifts biskop Fredrik Modéus är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Den 12 april 2015 vigdes Fredrik Modéus till Växjö stifts 59:e biskop. Veckan därpå mottogs han som biskop efter att ha varit prästvigd i Växjö stift sedan 1991.

Fredrik Modéus är född 1964 och har sina rötter i Jönköping. Han är gift och har tre barn. När Fredrik valdes till biskop verkade han som församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling. Tidigare har biskopen bland annat varit kyrkoherde i Helgeands församling i Lund. Han har föreläst och ansvarat för konferenser och seminarier kring förändringsarbete, församlingsbygge och gudstjänstutveckling. Fredrik Modéus doktorerade i systematisk teologi våren 2015. Biskopen har publicerat flera böcker, däribland En kyrka värd namnet, Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan, Konturer av tro, Längta efter liv - församlingsväxt i Svenska kyrkan och Mod att vara kyrka - om församlingsbygge och kyrkans identitet.

Som valspråk har biskop Fredrik Modéus valt ”Guds nåd är allt du behöver”. Det påminner oss om att det viktigaste i livet är gratis. Vi får det som gåva, av nåd. 

Debattartikel av biskop Fredrik Modéus den 27 oktober

Sverigedemokraterna påstår att de värnar den svenska kulturen på kristen grund. Men partiets politik drabbar den svage – tvärtemot värden som kännetecknar kristen idétradition, skriver biskop Fredrik Modéus. Läs hela texten via länken.

Solidariteten väcker hoppet

"Det mänskliga lidandet är obeskrivbart i Ukraina. Kriget väcker oro och samtidigt väcks mänskliga grundimpulser hos oss som följer nyhetsförmedlingen." Läs biskopens debattartikel om situationen i Ukraina, som publicerats i flera av stiftets medier i början av mars.

Bön för fred i Ukraina

Läs biskop Fredrik Modéus bön.

Pressbilder

Bilderna är fria för användning så länge fotograf anges. Fotografens namn står i rubriken till respektive bild. Bilderna får användas för att informera om Svenska kyrkans verksamhet. För nedladdning av bilder, klicka på filnamnet under bildspelet.

Biskop Fredrik om att bo på Östrabo

En präst sitter med hörlurar och pratar i mobiltelefon med bibeln uppslagen framför sig.

Codex ethicus

Växjö stifts riktlinjer för tolkning av diakonens, prästens och biskopens vigningslöften. Dokumentet finns här för nedladdning.

En bok om en kyrka värd namnet

En kyrka värd namnet. Det är titeln på biskop Fredrik Modéus nya bok, som spänner över ett antal stora frågor som är viktiga i vår tid och därför också viktiga för kyrkan.

BISKOP FREDRIK MODÉUS

Födelseår: 1964

Prästvigningsår: 1991

Vigningsstift: Växjö stift

Familj: Gift med Carina. Tre barn: Erik, Ida och Arvid.

Fritidsintressen: Jag tycker om att vara med familjen och att resa till nya platser, läser gärna, lyssnar på musik och spelar piano. Jag är sportintresserad och motionerar ofta, på cykel eller med promenader.

Biskop Fredrik på Facebook

Gå gärna in på biskopens Facebooksida!

Tryck här