Foto: Ellen Ekström

Bön

Vårdarens bön är en nyskriven bön i coronatid. Be den gärna här. Här finns fler böner att ta del av.

Vårdarens bön

(200427)

Gud, tack för ansvaret att vårda,
men nu är jag orolig,
för att inte räcka till,
för att de jag vårdar inte ska bli friska,
för risken att tvingas göra svåra val,
för att människor ska tvingas dö ensamma.

Gud, tack för min friska kropp,
men nu är jag rädd,
för att själv bli smittad,
för att vårdkedjan ska brista,
för att läkemedel mot andnöd och ångest ska saknas,
för att skyddsutrustningen inte räcker.

Gud, tack för kraft och arbetsglädje,
men nu är jag trött,
av långa arbetsdagar och extra pass,
av steg och lyft och starka känslor,
av beredskapsläge och ständig väntan,
av alla beslut som måste fattas.

Gud, hjälp mig på jobbet.
Ge mig kraft att lyssna och se,
så att den som är sjuk känner min omsorg
Utrusta mig med ett inre lugn,
så att de jag vårdar blir trygga.

Gud, hjälp mig i livet.
Ge mig ny energi och ny empati,
så att jag orkar allt det svåra.
Låt mig få tro att det finns en väg igenom,
och kunna lämna allt i dina händer.

Amen

Text: Carina Modéus, läkare, och
Fredrik Modéus biskop i Växjö stift

 

Om bönen:

I den rådande samhällskrisen behövs bönen mer än någonsin. Olika undersökningar visar att många människor i Sverige ber. I själva verket är det fler som ber än som säger sig ha en tro. Det visar att behovet av bön är djupt förankrat i oss människor. Tillsammans med min fru som arbetar i vården har jag som biskop skrivit ”Vårdarens bön” för alla de som arbetar hårt och med risk för egen hälsa på sjukhus runt om i landet.

Affisch att skriva ut och sätta upp lokalt

Biskop Fredriks bön för klimatet

Gud, tack för skapelsen, för jordens storslagna skönhet
och universums ändlöshet.

Tack för havens gåtfullhet, bergens vyer och kusternas vidd,
och skogarnas tystnad.

Hjälp oss förvalta jorden, skydda djur och freda natur
och vårda planetens mångfald.

Ge blick för klimatfrågans allvar, stärk vår känsla av ansvar
och hjälp oss göra allt vi förmår.

Skänk vishet åt dem som bär ansvar, klokhet åt alla med makt,
och led i beslut och i vägval.

Förlåt oss när vi misslyckas, när vi skadar jorden, vårt hem,
och glömmer att göra vår del.

Ta hand om vår ängslan och bävan, för barnens framtid på jorden,
och stilla vår oro och rädsla.

Stärk vårt hopp och vår tillit, sporra till kamp som gör skillnad
och hjälp oss tro på din framtid.

Amen