Foto: Emilia Lindstrand

Varför firar du gudstjänst?

Några röster om vad gudstjänsten ger.

Varför firar du gudstjänst?


Lisa Wahlberg:
 

- Det finns ju så många anledningar verkligen, bland annat för att möta Gud, få tid att tänka men också träffa alla underbara människor runt omkring!

Siri Dunér:

- Jag firar gudstjänst för att jag längtar dit. Det är en längtan att få utveckla min relation till Gud och fördjupa min tro. Gudstjänsten blir ett sätt att sätta ord på, och konkret närma sig de glimtar av Gud som jag förnimmer i livet. Det finns  tankar, känslor och erfarenheter som inte får rum någon annanstans. Jag blir del av en gemenskap, får tid till reflektion och öppnar mig för nya perspektiv. Ibland känns både längtan och Gud långt bort, då går jag dit för att jag längtar efter den längtan.

Att vi sedan har väldigt roligt i kyrkan, vi vuxna har vuxna att prata med och barnen har barn att leka med, gör förstås också sitt.

Stefan Nordin:

- Jag firar gudstjänst därför att jag vill uppleva en stund av gemenskap med Gud och med andra människor. Jag vill lyssna till Guds ord i bibeltexter och predikan och ta emot nattvarden. Det betyder också mycket för mig med bön, psalmer och att uppleva stillhet och eftertanke. Jag vill också gärna få något som jag kan ta med mig när jag lämnar gudstjänsten. Det kan vara ett bibelord, en mening från predikan eller ord ur en psalm som ger tröst och vägledning.

Khodadad Alizade:

-  För att tar emot Jesus blod och kropp och ta emot Jesus och tacka honom för allt som han gjort för mig.

Laila Rosenquist:

- Ibland har jag gått när mina barn sjungit eller läst något. Ibland går jag för att jag känner för det. Ibland går jag för att lyssna på någon som "ger" mig något. Det behöver inte vara så märkvärdigt. 

Birgitta Svensson:

-  För själens välbefinnande. Vi består av ande själ och kropp. Kroppen får sitt i gympan.

Vilma Eriksson:

- Jag blev ju introducerad till gudstjänsten genom konfan men jag firar gudstjänst på grund av att man känner en känsla av enighet bland allihop, alla är där för sina egna anledningar men möts i samma gemenskap. Man känner sig också involverad i något större vid exempelvis Herrens frid och måltiden, när man själv får hålla ut händerna och verkställa.

Ewa Samuelsson:

- För att möta Jesus och hämta kraft av Den Helige Ande. 

gudstjänst

Gudstjänster firas varje söndag och andra dagar i Svenska kyrkans församlingar. En gudstjänst är öppen för alla, mitt i glädje och sorg, förtvivlan och hopp. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men det sjungs ofta psalmer, man läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder i en predikan eller reflektion, och ber. Ofta firas även nattvard. Du kan läsa mer om nattvard här. Gå till din församling för få info om var och när det firas gudstjänst.

 

På stiftskansliet pågår arbete med gudstjänstutveckling. Arbetar du i församling och är nyfiken på att veta mer om hur ni kan utveckla gudstjänsten hos er, finns mer info på intranätets sida om gudstjänstutveckling.

Gudstjänst i Alvesta

Annesophie arbetar med inkludering.

Andlig fördjupning

Olof pilgimsvandrade från Skövde till Kalmar.