Två män sitter vid ett bord och samtalar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om människan och skapelsen. Ibland kallas den också kyrkans sociala arbete eller kyrkans kärlekstjänst. Grunden för all diakoni är Guds kärlek så som den möter oss i Jesus Kristus.

Svenska kyrkans diakoni tar sig uttryck i kärlek till medmänniskan, i gemenskap, i värnandet om skapelsen och i kampen för rättvisa. Vi ska som kristna ställa oss till förfogande i allt arbete för det goda och kärleksfulla i världen och i kampen mot ondska och destruktivitet. I församlingens vardag innebär det att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. 

Diakonin är en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse. Därför ber vi som kristna med Jesu egna ord: ”Låt ditt rike komma.”

Diakonin är hela kyrkans ansvar. I många församlingar finns diakoner som leder det diakonala arbetet. Till sin hjälp kan de ha diakoniassistenter, präster, pedagoger, musiker och ideella medarbetare.

På den pastorala enheten på stiftskansliet i Växjö finns stiftsdiakoner som har ett särskilt ansvar för det diakonala arbetet i hela stiftet.

Diakonal strategi för Växjö stift

Växjö stifts diakonala strategi har titeln Grunda, spana, tolka och agera – verktyg för ett strategiskt diakonalt arbete. Du kan ladda ner den som pdf här.

Jourhavande präst pratar i mobiltelefon med bibeln uppslagen framför sig.

Diakonala verktyg

Här kan du hitta hjälpmedel för det diakonala arbetet. Materialen kommer från församlingar, stift och nationell nivå.

Charlotte Säll arbetar som diakon i Värnamo pastorat.

Profetisk diakoni

Charlotte Säll, diakon i Värnamo pastorat, bloggar om profetisk diakoni och uppmanar: Du kan vara en sten i skon!

Meningsfull sysselsättning

Anna Bertilsson är diakon i Värnamo pastorat och arbetar med Pelarsalen, en verksamhet där Svenska kyrkan samarbetar med bland andra Arbetsförmedlingen.

En man med prästkrage sitter hos en man som ligger i en sjukhussäng.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, anhörig eller anställd finns Sjukhuskyrkan som stöd. Du behöver inte vara kristen för att besöka oss. Sjukhuskyrkan finns idag på 73 sjukhus i Sverige.

Interiör från en cell. En intern i gråaa kläder ses bakifrån.

Andlig vård i kriminalvården

Den som är intagen eller anställd inom kriminalvården och behöver någon att prata med kan få kontakt med fängelsepräst/pastor eller fängelsediakon.

Samtalsstöd

När livet är svårt kan du höra av dig till Svenska kyrkan och be att få prata med en präst eller en diakon. Det är kostnadsfritt och du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Klippor i skärgården.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som vill ha stöd i någon av dina nära relationer. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Sorgegrupper

I en sorgegrupp träffas människor som har förlorat en närstående. Ni får dela med er av era tankar och känslor.

Ett barn sitter i en gunga med händerna för ansiktet.

Stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Några råd är att använda raka ord, säga som det är och utgå från barnets egna frågor.

Gemenskap och delaktighet i soppmässa på Växjö Diakonicentrum

Med delaktighet och gemenskap som ledord bjuds alla in att komma som de är. Soppmässan på Växjö Diakonicentrum har för många blivit ett viktigt andningshål i vardagen.

Några äldre personer sitter och skrattar tillsammans vid ett bord.

Diakonala idéer som saknar medel?

Har din församling ambitioner och nya grepp för kollektiva insatser för äldre?

Integration

Koakb Al-Masuodi är integrationssamordnare i Hyltebruks pastorat.

Två händer håller varandra, på ett regnbågsfärgat tyg.

Hbtqi och lika rätt

Regnbågsnyckeln är Svenska kyrkans processmodell i arbetet för mer inkluderande sammanhang för hbtqi-personer.

Tillsammans för Sverige

Tillsammans för Sverige är en verksamhet på Fryshuset i Stockholm. Tillsammans med Fryshuset vill Växjö stift utbilda unga vuxna med olika religiösa och kulturella bakgrunder i interreligiösa samtal. Genom utbildning vill vi visa hur religion och tro kan vara en väg till integration och förståelse samt motverka främlingsfientlighet. Under våren 2023 pausas verksamheten.

Välkomna, Växjö stifts nya diakoner och präster!

Den 12 juni vigdes inte mindre än åtta nya diakoner och präster i Växjö stift. Fest och glädje!