Foto: Ellen Ekström

Lärande och undervisning

Liselotte och Sirpa berättar om kyrkan för Klöxhultsskolans elever.

Vad händer om man säger nej till konfirmationen?

Skolklasser kommer till Växjö domkyrka för att uppleva kyrkans helger Kyrkorummet används också ibland till mattelektioner. Pedagogen Sirpa Abrahamsson och Liselotte Lindstrand svarar på olika frågor som dyker upp och de förklarar att om man inte vill konfirmera sig så vet man ofta det redan innan konfirmationsgudstjänsten. Genom att vara med och döpa en docka så får eleverna höra att det inte bara är små barn som blir döpta utan även ungdomar och vuxna. Dockan får denna gång heta Göran. 

Liselotte Lindstrand berättar:

- Lgr 11 lyfter enligt kommentaren till läroplanen ” i större utsträckning än tidigare fram den levda religionen d.v.s. hur människors handlingsmönster påverkas av religiösa frågeställningar och överväganden”. Alltså: det är viktigt att elever får uppleva religioners symbolspråk.

Växjö domkyrka erbjuder program från förskoleklass upp till gymnasienivå. Vill du veta mer om hur just Växjö domkyrka arbetar med skolklasser och använder kyrkorummet kan du läsa mer om det här. Många församlingar i Växjö stift tar emot skolklasser för besök, guidning, samtal om högtider eller religion. Kontakta din församling för att få information om hur skolverksamhet bedrivs lokalt.

Eleverna får höra Liselotte Lindstrand berätta om Svenska kyrkans riter. Foto: Ellen Ekström

Lärande och undervisning

En av Svenska kyrkans viktigaste uppgifter är att undervisa om kristen tro och det görs på många olika sätt i församlingarna; det sker i gruppverksamheter såsom barn- och ungdomsgrupper, skolklasser, studiecirklar och bibelstudier men också genom föredrag och predikan. Stiftskansliet kan vara en resurs vid frågor och arbetet med planen för lärande och undervisning. Hör gärna av dig! 

  • Utbildningsdagar
  • Tips om material och metoder
  • Växjö stift är en del av det nationella arbetet med Program för lärande och undervisning
6 barn i olika åldrar sitter och över på sånger.

Barn

Ebba är med i musikalgruppen i Torsås pastorat.

De tre ungdomarna Stina, Hugo och Hanna står utomhus framför klockstapeln i Älmhults församling

Konfirmander och unga

Stina, Hugo och Hanna är med i ungdomsgruppen i Älmhults församling.

Folkhögskolor och stiftsgård

Oskarshamns folkhögskola, S:t Sigfrids folkhögskola och Tallnäs stiftsgård finns i Växjö stift.

Ledarutbildningen Ung & kallad

Hannes, Ellen, Carl och Joel är unga ledare.

Traineer 2023-2024

Trainee 2022-2023

Tolv traineer är anställda i församlingar i Växjö stift under 2022–2023.

En ungdom har en tröja med texten Svenska kyrkans unga på ryggen. I bakgrunden syns ett fullt dansgolv med discoljus.

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga (SKU) är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.