Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vindkraft

Kyrkan har ett ansvar och skall vara drivande i att ställa om vårt samhälle från att ha varit fossilbaserat till att bygga på förnyelsebara resurser.

Biskopsbrevet om klimatet från Biskopsmötet 2014 pekar just på detta:
”Sveriges sociala och ekonomiska samhällsstruktur och geografiska läge, med god tillgång till såväl biobränsle och solenergi som vind- och vattenkraft, ger oss dessutom särskilt goda förutsättningar för en klimatomställning. Sverige har därför förutsättningar att bli ett föregångsland som visar att en klimatomställning är möjlig att förena med bibehållen ekonomisk välfärd. Användningen av fossila bränslen måste fasas ut.”

Man pekar också på hur den egna förvaltningen skall arbeta mot samma mål:
”Låt förvaltningen av kyrkans ekonomiska tillgångar – aktier, skog och mark – synliggöra hur en teologisk reflekterande syn på skapelsen bidrar till att minska klimatpåverkan och påskyndar klimatomställningen.”

Svenska Kyrkan är en av de absolut största markägarna i Sverige och är därför en viktig part för att vi skall kunna förverkliga målet att klara den klimatomställningen.

Prästlönetillgångar i Växjö stift (PLT) är med och bidrar till omställningen till en långsiktigt hållbar energiförsörjning genom en positiv inställning till vindkraft på prästlönefastigheterna.  Kan det dessutom bidra till att tillskapa resurser till gagn för kyrkans verksamhet är det en ytterligare positiv faktor. 

När det gäller huruvida tillstånd för en enskild etablering ska ges eller ej behöver vi förlita oss på att samhället via lagar, miljökonsekvensutredningar, infrastrukturell planering m.m väger in väsentliga faktorer och fattar ett väl underbyggt beslut.  Vi ser att vindkraftsetableringar i princip alltid kommer i konflikt med andra intressen, närmiljö, kulturmiljö, sociala värden m.m. Det är omöjligt för oss att göra värderingarna i varje enskilt fall och avgöra vilka projekt som ger största samhällsnytta och samtidigt vikta det mot den påverkan som den enskilda etableringen kan innebära.

Ett 20-tal arrendeavtal har tecknats med olika aktörer under årens lopp för att dessa ska undersöka möjligheterna för uppförande av verk på PLT:s fastigheter runt om i stiftet. PLT bedriver dessutom i föreningen UppVind, tillsammans med fyra andra markägare och Hjovind AB ett lokalt projekt norr/nordost om Åseda i Uppvidinge kommun, med syfte att uppföra sex vindkraftverk.

Hur många verk som slutligt kommer att uppföras på PLT:s fastigheter är svårt att bedöma, men en förhoppning är att åtminstone 3 av de ca 20 möjliga projekten ska kunna realiseras och där störst förhoppning riktas mot Uppvidinge kommun, men även i viss mån Ljungby, Jönköpings kommun samt Öland. 

 

 

Per-Wilhelm Siwertsson

Per-Wilhelm Siwertsson

Växjö stift

Mer om Per-Wilhelm Siwertsson

Specialist inom mark- och fastighetsförvaltning