Foto: Daniel Hein Hjärtberg

10 satsningar ger Framtidstro

Församlingen är den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap. För att stärka det lokala arbetet för kallelse och rekrytering gör vi gemensamma satsningar i stiftet: trainee, unga orgelspelare, ledarutbildning och mycket mer!

Utifrån min erfarenhet tror jag att församlingen blir en rekryterande miljö om vi börjar se oss själva som en arbetande bönegemenskap, där förutsättningen för att det vi vill ska göras blir gjort, är att vi gör det tillsammans.

Miriam Wredén Klefbeck

Vad är framtidstro?

Församlingen är den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap. När församlingslivet fungerar och berör får människor möjlighet att lära känna andra, upptäcka sin kallelse och bli tagna i bruk för uppgifter. För att stärka det lokala arbetet för kallelse och rekrytering gör vi i stiftet gemensamma satsningar med programmet Framtidstro. Du kan exempelvis som ung vuxen vara trainee i församling, som barn lära dig spela orgel gratis, bli rustad som ung ledare i ledarutbildning, gå ettårig kurs för att jobba i församlingsverksamhet eller växa i kunskap och tro på Kyrkans grundkurs. Många möjligheter att upptäcka både kristen tro och Svenska kyrkan!

Några av satsningarna i Framtidstro

Barnhänder som spelar på en kyrkorgel.

Unga orgelspelare

Manfred är 10 år och har spelat orgel i två år. Varför spelar han just orgel? Vill du också prova?

Kurs för blivande församlingsmedarbetare

Vill du jobba med barn och unga finns här en ettårig distansutbildning för dig!

Ledarutbildningen Ung & kallad

Hannes, Ellen, Carl och Joel är unga ledare.

Trainee 2022-2023

Tolv traineer är anställda i församlingar i Växjö stift under 2022–2023.

Artikel ur Kyrkans Tidning nr 47, 2019

Tillsammans med medarbetare från stiftskansliet har biskop Fredrik lett samlingar med särskilt fokus på Framtidstro – program för kallelse och rekrytering. Programmet ska vara ett verktyg för rekrytering till profilyrkena präst, diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog och består av tio särskilda satsningar. Du kan läsa om alla satsningarna på stiftets webbplats, under Din uppgift.

- Varför är du här? Den frågan har fått inleda varje kontraktssamling. Vad har gjort att just du har hamnat just här? Var det ett konfirmandläger, en ungdomsgrupp, en uppgift du fick eller kanske en församlingspedagog som ställde frågan: Vill du vara ledare? Och pratar vi om dessa nycklar till kallelse och rekrytering – i arbetslaget, med församlingen, i konfirmandgruppen?

- För mig är det viktigt, att vi talar om både kallelse och rekrytering. Inte bara det ena eller det andra, säger biskop Fredrik och fortsätter:

- Vi talar för sällan om vår egen väg hit, vilka ingredienser som varit avgörande för oss. När vi delar den berättelsen med varandra - och när vi hör om andras väg – blir det tydligt att det är när vi blir sedda och blir tagna i anspråk för en uppgift, det är då vi kan växa i vår kallelse och vår vilja till tjänst.

Prästen Miriam Wredén Klefbeck var med på kontraktssamlingen i Vetlanda, för kontraktet Njudung-Östra Värend:

- Utifrån min egen erfarenhet tror jag att församlingen blir en rekryterande miljö om vi börjar se oss själva som en arbetande bönegemenskap, där förutsättningen för att det vi vill ska göras blir gjort, är att vi gör det tillsammans. Vi är ofta bra på att producera kravlösa miljöer där man kan ”bara vara”, prata och fundera. Men många människor vill faktiskt göra något konkret, få tydliga mandat och en gemenskap där man gör skillnad. Jag tror att det perspektivet kan vara nyttigt både på församlings- och stiftsnivå.

Under hösten har dessa samtal skett i alla stiftets kontrakt. Genom checklista, vittnesbörd, samtal i grupp och i storgrupp har församlingsmedarbetare fått fokusera på församlingen som den viktigaste rekryterande miljön. Men alla har också fått vara med och utveckla satsningar för att stärka denna. Satsningarna som diskuterats har bland annat handlat om traineeprogram, microorganister, Kyrkans grundkurs, närvaro på jobbmässor och möjlighet till prao och praktik. Kommentarer till och förslag för utveckling av satsningarna kommer framöver att sammanfattas, genomföras och återkopplas till församlingarna.

- Oavsett satsningar kommer vi inte ifrån att det viktigaste vi kan göra, för att få fler goda medarbetare, är att se människor, att berätta vad vi ser för gudagivna gåvor i dem och att i församlingen ta dem i anspråk i meningsfulla uppgifter, avslutar biskop Fredrik.

Emilia Lindstrand