En hög blåa pusselbitar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Utbildning till de fyra profilyrkena

Diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst är Svenska kyrkans fyra profilyrken.

Mötesplats stift och student (MSS)

Under MSS möter du dina blivande kollegor i de olika profilerna diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Dagarna ger möjlighet till reflektion om kallelse, yrkesidentitet och tro samtidigt som du ska lära känna ditt stift och den riktning som Växjö stift har valt. Kurserna nedan är till för dig som är blivande kyrkoarbetare och är anmäld/antagen för Växjö stift.

För att ha fullgjort MSS krävs att du har deltagit i minst tre fullständiga utbildningstillfällen.

Kyrkans organisation och demokrati 12 maj 2023
Anmälan gör du här

Mötesplats stift och student (MSS) 2023:

Mötesplats stift och student (MSS) 2024:

  • 8-10 mars eller 8-12 maj 2024
  • 15-17 november 2024

Kostnader

MSS är kostnadsfritt för blivande kyrkoarbetare som är anmälda för Växjö stift. Undantaget är MSS-resorna där en egenavgift tas ut.

Reseersättning utgår för resa med billigaste färdsätt. För att få reseersättning för resa med egen bil förutsätts minst en medpassagerare eller om annat färdsätt är omöjligt. Ersättning utgår för tåg.

Växjö stifts villkor för avanmälan

Anmälan till MSS-helg är bindande. Kursdeltagare som inte avanmäler sig en vecka före kursstart debiteras med 300:-.

Återbud pga. av sjukdom debiteras ej, men måste meddelas innan kursstart. Särskilda villkor gäller för MSS-resor.

Välkommen att kontakta stiftets rekryterare:

Våra utbildningar

Fyra utbildningsprogram i gemensam regi - diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst

Profilyrken

Måns är präst i Markaryds församling.