Foto: Jakob Wikström

Ledarutbildningen Ung & kallad

Hannes, Ellen, Carl och Joel är unga ledare.

Jag känner mig som en hjälpande hand för alla konfirmander men också för ledarna.

Carl Sandberg

Att vara ungdomsledare är ett viktigt men roligt uppdrag tycker Carl Sandberg. Som ung ledare får han bland annat hjälpa till att planera olika aktiviteter och lekar till konfirmandläger. Hannes Wallin, Ellen Karlsson och Joel Sandberg är också några av Växjö stifts unga ledare.

–Det bästa är gemenskapen med alla andra ungdomsledare, för vi har väldigt roligt tillsammans, säger Carl.

Ledarutbildning ger Framtidstro

Detta är en av våra gemensamma satsningar i Växjö stift, för att stärka arbetet med kallelse och rekrytering. Kyrkan behöver fler församlingspedagoger, präster, kyrkomusiker och diakoner - idag och om tio år. Att i unga år få växa med uppgift och ansvar och få dela gemenskap och tro med andra, är något många anställda i kyrkan har uppgett som skäl till varför de valt att jobba just där. Så för att stärka unga i ledaruppdrag här och nu, och förhoppningsvis även så frö inför kommande yrkesval, satsar vi tillsammans på denna gemensamma utbildning för unga ledare.

Foto: Jakob Wikström

Ledarutbildningen ung & kallad

I framtidens kyrka behövs goda ledare och därför finns denna utbildning som stöd till församlingen i arbetet att utbilda unga människor till tjänst i kyrkan. Läs mer om ledarutbildningen Ung & kallad på intranätet. Ledarutbildningen Ung & kallad ger unga ledare från olika delar av stiftet en möjlighet att mötas. Utbildningen är uppdelad i två steg. Vid frågor, hör gärna av dig!

  • Steg ett sker på hemmaplan i församlingen eller tillsammans i kontraktet. Steget består av Ledarroll, Lekmetodik, Andaktsmetodik och Bibelkunskap, samt scouternas webbutbildning ”trygga möten”. 
  • Steg två består av gemensamma kurser på stiftsnivå. Steget består av fristående kurser där fokus ligger på inspiration och vidare engagemang i sitt uppdrag.

Kontakt

Jakob Wikström

Jakob Wikström

Växjö stift

Stiftskonsulent

Mer om Jakob Wikström

Enheten för pastoral utveckling