Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Växjö stifts behandling av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR) som reglerar rätten och sättet att behandla personuppgifter i organisationer. GDPR stärker den enskildes rättigheter och integritet samt tydliggör våra skyldigheter när du ger oss förtroendet att hantera dina personuppgifter.

Här förklarar vi hur och varför Växjö stift samlar in och behandlar personliga uppgifter. Vi vill vårda ditt förtroende på bästa sätt och tydligt redovisa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Varför har växjö stift dina personuppgifter, vad är ändamålet och rättslig grund för behandlingen?

Växjö stift kommer att använda de uppgifter du lämnar för att tillvarata dina intressen, administrera ditt medlemskap och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. I vissa fall behandlar vi även uppgifter om icke-medlemmar, exempelvis vid deltagande i aktiviteter, anställningar eller i egenskap av anhörig till anställd. Vi kommer att behandla dina personuppgifter med försiktighet och inte sälja dem vidare till tredje part.

Vi säkerställer att de behandlingar vi gör har laglig grund enligt GDPR och sker med största respekt för din personliga integritet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Växjö stift kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med våra gallringsrutiner, när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella. Vi kommer som längst att behandla dina personuppgifter i enlighet med den allmänna preskriptionstiden, som är tio år från det att ett ärende/hantering hos oss avslutats. I vissa fall arkiveras handlingar som innehåller personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att från Växjö stift få information om den behandling som sker; att få dina personuppgifter rättade; att i vissa fall få uppgifterna raderade; att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas; att i vissa fall invända mot behandling, samt rätt till dataportabilitet som innebär att du kan flytta dina personuppgifter till en annan organisation.

Vem är ansvarig för hanteringen av mina personuppgifter?

Växjö stift är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i en medlemsansökan. Du kan kontakta oss om du har frågor:

Växjö stift
Box 527
351 06 Växjö
Skicka e-post

Vad är ett dataskyddsombud och vem är stiftets dataskyddsombud?

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud Växjö Stift
Tom Angeling, tel 0470-77 38 18
Skicka e-post

Tom Angeling

Tom Angeling

Växjö stift

Dataskyddsombud

Emma Wallin

Emma Wallin

Växjö stift

Utredningssekreterare