Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vänstift

I dagsläget har Växjö stift tre vänstiftsrelationer där vi kan utbyta erfarenheter och mötas för samtal. Dessa är Costa Rica, Nordtyska kyrkan och Oxford.

ILCO – Iglesia Luterana Costarricense

Iglesia Luterana Costarricense, den lutherska kyrkan i Costa Rica, är en luthersk kyrka som bildades i Costa Rica 1988. Ända från början har kyrkan haft ett stort socialt engagemang. Det är en liten kyrka, men trots det lyckas den vara talesperson för Costa Ricas sårbara grupper – såsom kvinnor, ungdomar, ursprungsbefolkning, migrantarbetare och hiv-positiva.

Läs mer om vår vänstiftsrelation i Costa rica här

Nordtyska kyrkan

Relationen med den Nordtyska kyrkan har gamla anor men samarbetet började på allvar under 1960-talet. Det har under årens lopp utvecklat sig och de senaste åren har samarbetet varit stort inom diakonins område. I oktober 2011 blev det mångåriga utbytet med Greifswald även formaliserat då vänstiftsavtalet skrevs under av de båda biskoparna. Sedan pingstdagen 2012 ingår Pommersche Evangelische Kirche i det nybildade stiftet Nordkirche.

Läs mer om vår vänstiftsrelation med Nordtyska kyrkan här

Oxford

Relationen med vänstiftet Oxford tillkom efter en idé från dåvarande biskop Anders Wejryd. Överenskommelsen skrevs under av stiftsbiskoparna Anders Wejryd och Richard Harries vid två ceremonier, en i Oxford 2003 och en i Växjö 2004.

Läs mer om vår vänstiftsrelation med Oxford här

Kontakt Costa Rica

Kontakt Nordtyska kyrkan

Jakob Wikström

Jakob Wikström

Växjö stift

Kontakt Oxford

Teresia Clifford

Teresia Clifford

Växjö stift