En del av klocktornet på S:t Nikolai-kyrkan i Greifswald fotograferat en vinterdag. Tornet är omgivet av snötäckta trädgrenar.
Foto: Marikea Schwan, Unsplash

Vänstift

Vänskaperna med kristna i Costa Rica, norra Tyskland och England betyder mycket för Växjö stift.

Genom att lyssna på andra som arbetar med samma frågor som vi  i andra miljöer och på andra sätt kan vi lära oss viktiga saker och få ny inspiration.

Växjö stift har tre mer formaliserade relationer, så kallade vänstiftsavtal, med andra stift och kyrkor. Tack vare de avtalen kan vi utbyta erfarenheter och mötas för samtal. Detta gäller Costa Rica, Nordtyska kyrkan och Oxford.

Utöver dessa tre finns vänskaper som inte har formaliserats i avtal, och många församlingar i stiftet har egna vänförsamlingar och andra relationer.

Costa Rica

Sedan år 2010 har Svenska kyrkan en särskild vänrelation till den lilla lutherska kyrkan i Costa Rica, ILCO. Relationen inleddes för att skapa ett utbyte av erfarenheter med en kyrka i Latinamerika. I praktiken genomförs det mesta av utbytet av Växjö stift enligt ett särskilt samverkansdokument. Under dessa år har relationen Växjö stift-ILCO vuxit sig stark och betyder idag mycket för många. Många ömsesidiga aktiviteter har genomförts och viktiga erfarenheter har gjorts. Trots, eller tack vare, våra olikheter i språk, kultur och ekonomiska villkor har kyrkorna kunnat både stödja och utmana varandra teologiskt, pastoralt och diakonalt. Genom ILCO får vi komma i direktkontakt med människor i Latinamerika och deras verklighet, ett diakonalt arbete inspirerat av befrielseteologi och befriande bibelläsning och samtidigt en levande luthersk teologi idag.

Mer information:

Via ILCO:s hemsida hittar du information på svenska och engelska under länken ”Other languages”.​

ILCO:s kommunikatör Rodolfo är svensktalande och kan skicka aktuell information och bilder. Han nås på e-post: comunicacion@ilco.cr

En del av ett fönster med blyinfattade glasmålningar av kyrkoledare i S:t Nikolai kyrka i Greifswald.
Kyrkfönster i S:t Nikolai i Greifswald. Foto: Waldemar Brandt, Unsplash

Vänrelation med Nordtyska kyrkan

Växjö stifts relation med Nordkirche, den nordtyska kyrkan, har gamla anor, men samarbetet började på allvar under 1960-talet. Det har under årens lopp utvecklat sig, och de senaste åren har det diakonala utbytet varit mest intensivt.

I oktober 2011 blev vårt mångåriga utbytet med Greifswald formaliserat i och med att ett vänstiftsavtal skrevs under av de båda biskoparna.

Sedan pingstdagen 2012 ingår också Pommersche Evangelische Kirche i den nybildade Nordkirche, och relationen med Växjö stift består.

Mer information:
Evangelische Kirche in Mecklenburg-Vorpommern

 

Koret i Christ Church Cathedral, Oxfords stifts domkyrka.
Koret i Christ Church Cathedral, Oxfords stifts domkyrka. Foto: Diliff, Wikimedia Commons

Vänstiftet Oxford

Relationen med vänstiftet Oxford tillkom efter en idé från biskop Anders Wejryd. Överenskommelsen skrevs under av stiftsbiskoparna Anders Wejryd och Richard Harries vid två ceremonier, en i Oxford 2003 och en i Växjö 2004.

Mer information:
The diocese of Oxford

Vänskapen med Nordtyska kyrkan fortsätter och förnyas

På annandag pingst undertecknades ett nytt vänavtal mellan Växjö stift och den nordtyska kyrkan – en relation som sträcker sig långt tillbaka och som har stor potential att utvecklas ännu mer.

Präst

Stine är präst i Växjö stift. 2008 var hon Ung i den världsvida kyrkan-stipendiat i Costa Rica.