Ur en stolsficka sticker Hela familjens psalmbok upp.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Utveckling av församlingens gudstjänst

Gudstjänsten är hela församlingens. Stiftskansliet arbetar för att främja utvecklingen av ett gudstjänstliv som bärs av många och där anställda medarbetare är möjliggörare.

En tjej i manchesterkeps håller fram en nattvardskalk till en kvinna som doppar en oblat däri.

Gudstjänstforum

Längtar ni efter att fler ska vara med och bära gudstjänsten? Tillsammans tar vi sats för gudstjänster med mycket delaktighet där fler får plats och många vill vara med.

En blandad ungdomskör som sjunger inomhus.

Kyrkomusik

I varje församling i Växjö stift finns musiker och körsångare som arbetar professionellt och ideellt med musik i gudstjänster och andra sammanhang.

En präst talar till församlingen.

Gudstjänstledarnätverket

Är du en präst som leder en gudstjänstfirande församling? Längtar du efter att få växa som ledare så att församlingen kan växa med dig?

Ett litet barn cyklar i mittgången i en kyrka.

Gudstjänstakuten

Har ni kört fast? Har ni tappat lusten och glädjen i gudstjänsten? Tillsammans kan vi hitta (nya) vägar fram!

En ljusbärare med ett guldfärgat kors.

Predikofortbildningsprogram för präster

Vill du växa som predikant? Längtar du efter att få ha någon att gå på djupet med och få återkoppling från?

Församlingsveniater och lekmannaledda gudstjänster

Församlingen kan kalla människor att predika i och att leda den gemensamma gudstjänsten. Har ni vågat fråga? Hur kan ni rusta den som svarat ja?