Foto: Ellen Ekström

Saker och ting

Anna är stiftsarkivarie i Växjö stift.

Eftersom kyrkan har en så lång historia så har kyrkorummet präglats av de förändringar som skett under århundradens lopp med inredning från 1600-, 1700- och 1900-talen. Det speglar av sig på inventarierna!

Bergunda kyrka är en av många kyrkor i stiftet som har en lång och kanske lite oväntad historia. Åldern är okänd men grundmursrester under golvet avslöjar att den kan ha haft karaktären av en romansk medeltidskyrka. Anna de Faire är stiftsarkivarie i Växjö stift och berättar om inventarierna i Bergunda kyrka:

–Bergunda har precis som en del andra kyrkor i stiftet inrättat ett kyrkomuseum. På kyrkans vind visa upp det äldre inventarier från kyrkans olika tidsepoker. Kyrkomuseet är inte det enda historiska som finns på vinden i Bergunda. Långt tillbaka i tiden så fungerade kyrkan troligen som en försvarsanläggning eftersom den låg vid huvudleden mellan Småland och det då danska Skåne. I tornet har det alltså funnits en skyttevåning, vilket är en otroligt spännande del av kyrkans historia!

Blå mässhake från 1742. Foto: Ellen Ekström

Kyrkan har en dopfunt från den så kallade Fabeldjursgruppen som verkade i Småland under 1200-talet. Det sägs att predikstolen är skänkt av herrskapet på Bergkvara gård 1696. Den är renoverad och förändrad sedan dess men har ändå fått en speciell kataktär.

–Här finns en blå mässhake från 1742. Jag har aldrig sett en så gammal mässhake i blått! Om det finns så gamla mässhakar är det oftast svarta, bruna eller röda, säger Anna.

 

 

Saker och ting i kyrkan

Genom historien har kyrkobyggnader smyckats med olika föremål och inventarier utifrån sin tids liturgi. Förändringar har skett regelbundet och ofta inom den gamla kyrkans väggar. Föremålen och inventarierna är inte bara konstnärligt utförda utan även fyllda av symboler som förmedlar kristendomens berättelser oavsett århundrade, språk och nationalitet. 

Följ gärna Arkivarie-Annas Anekdoter på instagram!

Kulturarv och turism

Ingmar arbetar som kyrkvaktmästare i Södra Ölands pastorat.

Biskopsgården Östrabo

Här finns biskopen och stiftskansliet. Läs mer om biskopsgården och se bilder och filmer.