Foto: Sara Peterson

Trainee

11 traineer är anställda under 2021-2022

Bestäm dig till fredag! Ja, fast det är onsdag... Då kände jag att jag får chansa. Så jag ringde chefen direkt och frågade om jag fick tjänstledigt.

Molly Fagergren, trainee 2019-2020

Trainee i Växjö stift ger framtidstro

Svenska kyrkan behöver rekrytera fler goda medarbetare framöver, därför erbjuder Växjö stift unga människor att få prova på att arbeta i en församling. Församlingen är den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap. För att stärka det lokala arbetet för kallelse och rekrytering gör vi gemensamma satsningar i stiftet och trainee är en av dessa satsningar!

Växjö stift erbjuder unga människor att få prova på att arbeta i en församling.
Att vara trainee under tio månader kan vara ett sätt att få prova sin kallelse.

Vi vill visa på möjligheten att arbeta i Svenska kyrkan, att det finns många olika yrken; musiker, vaktmästare, präst, husmor osv. För församlingen är det en möjlighet att få vara med och rekrytera framtidens medarbetare i Svenska kyrkan men också att under en period få en extra resurs, en ung människa som ser på verksamheten med nya ögon och kan dela med sig.

Intervju med molly fagergren, trainee 2019-2020

Att skapa sammanhang där alla kan får vara sig själva är hennes drivkraft. 20-åriga Molly Fagergren vill bli en lika bra ledare som dem hon själv har haft. Nu ska hon göra ett år som trainee, men det var egentligen inte alls tänkt att bli så. 

Bland barn och ungdomar i Växjö stift är Molly Fagergren från Öland en välkänd och omtyckt ledargestalt. Trots att hon bara är 20 år har hon varit ledare i en mängd olika sammanhang, organiserat barnläger, vintermöten och varit ledamot och vice ordförande i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts distriktsstyrelse.

- När jag konfirmerade mig hade jag så himla bra ledare, så jag kände att jag också ville bli det. De ledarna blev mina kompisar, då blev vi plötsligt ett kompisgäng som hängde på ungdomsträffarna. Så det blev en naturlig övergång från konfirmationen till att bli ledare och sen hålla i ungdomsgrupper och så, berättar Molly.

Som ideellt engagerad har hon framför allt jobbat med barn och ungdomar. Nu ser hon fram emot att arbeta med hela åldersspannet, från barn till pensionärer.

- Jag tror det är en jättebra grej. Dels att det är avlönat, man får lite för det. Sen är det också en väldig möjlighet att få plugga samtidigt, vi läser Kyrkans Grundkurs på 25 procent. Det tror jag är viktigt, vi läser tillsammans alla traineer från hela Växjö stift. Då lär man känna dem också och får utbyta erfarenheter och blir inte ensam.

Text tagen ur artikeln Molly vill att alla ska få möjlighet att vara med av Daniel Westergren. Publicerad i Kyrkans Tidning nr 34, 2019.

Läs hela artikeln i Kyrkans tidning här.

Trainee

Trainee är en av de gemensamma satsningar Växjö stift gör för kallelse och rekrytering, för att så frön till blivande medarbetare. Satsningarna i programmet Framtidstro kan du läsa mer om här.

 

Trainee är en praktik och en möjlighet för personer mellan 18 och 25 år att prova på att arbeta i Svenska kyrkan under tio månaders tid. Lön: ca 15 000kr/månad före skatt.

Basen är i församling/pastorat och det ingår ett antal fasta arbetsuppgifter med utrymme att prova på olika saker utifrån intresse. Kontakta din församling om du är intresserad av att bli trainee. Är du intresserad av att vara trainee i en annan församling än i din hemförsamling, kontakta stiftspedagog Christina Evertsson, christina.evertsson@svenskakyrkan.se, tel 0470 - 77 38 08.

Traineen följer olika yrkesgrupper i deras arbete till vardags och på helger. En handledare bistår under hela perioden. Alla traineer genomför studier i kyrkans grundkurs och har träffar vid St: Sigfrids folkhögskola. Traineeperioden ger grundläggande kännedom om Svenska kyrkans tro och liv samt möjlighet till fördjupning och reflektion över sin och kyrkans tro. Läs mer om trainee på intranätet.

Kontakt

Christina  Evertsson

Christina Evertsson

Växjö stift

Stiftspedagog

Mer om Christina Evertsson

Enheten för pastoral utveckling