Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Asyl och integration

Allt du behöver för ditt engagemang för integration.

Som medmänniskor och kristna har vi ansvar för att värna varandras liv oavsett bakgrund, tradition eller religion. Gud kallar oss att se, inte att titta bort eller blunda.

Biskop Fredrik Modéus

Svenska kyrkans engagemang

Svenska kyrkan har ett ansvar att i handling och förkunnelse vara kyrka varhelst i vårt land människor vistas, oavsett deras ursprung och historia. Vi är kallade att stå på de utsattas sida och har därför ett stort engagemang för människor som är på flykt från svåra omständigheter i sina hemländer.

Svenska kyrkan arbetar aktivt med att se och möta människors behov och lyfta fram deras rättigheter. Inte sällan handlar det om asylsökande och migranter. Tillsammans speglar vi den mångfald som Gud skapat.

Länk till nationella webbsidorna

Integrationsfrämjande arbete i Växjö stift

Det är i församlingarna som de direkta kontakterna med hjälpsökande sker och som engagemang och ansvar utvecklas. Många söker sammanhang och stöd. I Växjö stifts 176 församlingar gör personal och medlemmar stora insatser för att skapa en meningsfull vardag för de människor som tvingats fly från sina hemländer. I mötet lär vi oss nytt om både omvärlden och oss själva.

När en församling engagerar sig på allvar i de människor som Gud sänder i vår väg gjuts nytt liv in i församlingen. Den blir mötesplats, såväl för den som saknar socialt sammanhang, som för den som brinner för att göra skillnad. Kyrkan tillför nya djup i mötena, de värderingar och den människosyn som bär oss får genomslag och skapar positiv förändring. Vi vill överbrygga barriärer och samverka med andra för att bidra till en bättre värld. Kyrkan är närvarande både i arbetet med att påverka orättfärdiga strukturer och i de enskilda mötena. Växjö stiftskansli ger församlingarna i Växjö stift stöd och rådgivning i detta arbete.

Kontakt och frågor

Karin  Ahlqvist

Karin Ahlqvist

Växjö stift

Stiftsdiakon med inriktning utvecklingsfrågor