Foto: Ellen Ekström

Integration

Koakb Al-Masuodi är integrationssamordnare i Hyltebruks pastorat.

Mitt råd är att fokusera på asylsökande, de behöver mycket stöd och hjälp.

Svenska kyrkan arbetar aktivt med att se och möta människors behov, och lyfta fram deras rättigheter. Inte sällan handlar det om asylsökande och migranter.
 
”Som medmänniskor och kristna har vi ansvar för att värna varandras liv oavsett bakgrund, tradition eller religion. Gud kallar oss att se, inte att titta bort eller blunda. Därför är det självklart för oss att på olika sätt arbeta för att människor på flykt ska få det bättre.”
/Biskop Fredrik Modéus

Många nyanlända har kommit till Sverige sedan 2015, och Hyltebruks pastorat är ett av flera pastorat i Växjö stift som prioriterar integration. Koakb Al-Masuodi kom till Sverige från Irak under 2015, och efter att ha börjat som volontär 2016 jobbar hon nu som integrationssamordnare.

– Vi har mycket aktiviteter här som utvecklas efterhand. Ett sådant exempel är vårt Klädcafé som, när det startade, bara var till för att sälja kläder. Nu är det en levande mötespunkt där vi utöver möjligheten att köpa kläder samlas, fikar och läser läxor eller svenska.

Det finns också andra aktiviteter såsom språkcafé, promenadgrupp, läsa svenska, kvinnolunch samt odlingsprojekt.

– Utmaningen ligger i att hitta tider som passar för så många som möjligt, berättar Koakb. Men med volontärernas hjälp ser vi till att erbjuda någon aktivitet i stort sett varje dag. Här i Hyltebruk har vi så många volontärer och det är helt fantastiskt! Volontärerna är så hjälpsamma, de kommer hit hela tiden och engagerar sig. Mitt råd är att fokusera på asylsökande, de behöver mycket stöd och hjälp.
 

Ibrahim Baalbaki, Margareta Johansson, Hassan Albakkar, Walaat Ibrahim, Ulla Alrifaee och Randa Bonni besöker fredscafé i Hyltebruks församlingshem. Foto: Ellen Ekström

Integration

Varför jobbar Svenska kyrkan med integration?

Bibeln återkommer ofta till sin uppmaning att inte förtrycka invandrare, föräldralösa och änkor. Den som redan är integrerad i samhället och är invävd i det sociala nätet har ett ansvar för den som inte är det. Kyrkan finns över hela jorden och består av människor med olika språk, kultur och traditioner. Integration är inte ett modernt arbetsområde för kyrkan. Kyrkan är integration.

I Växjö stifts församlingar gör personal och medlemmar stora insatser för att skapa en meningsfull vardag för de människor som tvingats fly från sina hemländer. Hör gärna av dig! Växjö stiftskansli kan bistå församlingar med:

  • Stöd och rådgivning
  • Integrationsfrämjande insatser
  • Metoder och material

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Meningsfull sysselsättning

Anna Bertilsson är diakon i Värnamo pastorat och arbetar med Pelarsalen, en verksamhet där Svenska kyrkan samarbetar med bland andra Arbetsförmedlingen.