Foto: Ellen Ekström

Jakt och fiske

Linus har fiskearrende och tycker om att fiska kräftor.

När jag är ledig så är jag ute och fiskar nästan varje dag, det är skönt att vara ute i naturen och jag blir mer motiverad att komma ut nu när jag har fiskearrende.

JAKT

Växjö stift har nära 400 jaktupplåtelser med omkring 2 000 jägare som jagar på stiftets marker. Jaktupplåtelserna ger en möjlighet att vistas ute i skog och mark i gemenskap med andra med samma fritidsintresse. Viltkött är en naturlig råvara som kommer många till del i och med jaktupplåtelserna. Som markägare är det viktigt att ha markerna upplåtna för jakt för att hålla viltstammarna i balans med fodertillgång och för att t.ex. kunna ta hand om trafikskadat vilt. Vi annonserar normalt inte ut lediga marker utan går efter intresseanmälningar. Stiftet strävar efter samordning av jakten och hänsyn tas till detta vid tillsättning av ny jakträttshavare. Avtalen är ettåriga och förlängs normalt varje år. För riktlinjer av utfordring av vildsvin klicka här.

 

Intresseanmälan jakt

Linus har hyrt fiskearrende av Växjö stift i runt ett års tid och han vill hyra främst för att fiska kräftor. Han tycker det känns jättebra att kunna hyra så nära där han bor. Nedan kan du läsa mer och jakt- och fiskeupplåtelser.

fiske

Växjö stift har omkring 150 fiskeupplåtelser. Fiskeintresset är stort och det som drar störst intresse är kräftfisket och för att fler ska kunna ta del av det delas ibland fiskevatten upp i kräftfiskelotter. De vanligaste fiskeupplåtelserna är i insjöar och avser både fasta redskap och handredskap. I några sjöar har fisket delats in i kräftfiskelotter för att fler ska kunna ta del av fisket. Bland fiskeupplåtelserna finns även sportfiskeklubbar och företag som har put and take-fiske med isättning av ädelfisk. När ett fiskevatten blir ledigt brukar det tillsättas efter genomgång av intresseanmälningar, i vissa fall om det behövs annonserar vi och lägger vi upp information på hemsidan.

 

Intresseanmälan fiske

Foto: Ellen Ekström

Kontakt

Konrad Rosander

Konrad Rosander

Växjö stift

Stiftsskogvaktare

Mer om Konrad Rosander

Enheten för egendomsförvaltning