Barnhänder som spelar på en kyrkorgel.
Foto: Johannes Frandsen

Unga orgelspelare

Manfred är 10 år och har spelat orgel i två år. Varför spelar han just orgel? Vill du också prova?

Unga orgelspelare ger framtidstro

I Växjö stift finns ett nätverk för kyrkomusiker som undervisar i orgel. Det ska stödja och inspirera kyrkomusiker till att undervisa i syfte att öka intresset för och kunskapen om orgeln som instrument. I många församlingar finns bara ett fåtal elever, vilket gör att orgelspelarna har få kompisar med samma intresse. Därför kopplas fler aktiviteter till undervisningen, så att barn och unga får möta andra unga orgelspelare. Varje år arrangeras orgelläger, de får bygga DO-orgel (orgel i byggsats) och de bjuds till Växjö domkyrka för att spela konsert. I år blir det två konserter, eftersom intresset blev oväntat stort! 

Målet på kort sikt är att fler ska få uppleva det fantastiska instrumentet och på lång sikt att rekryteringen av kyrkomusiker säkras. Oavsett vilket yrkesval ungdomarna gör kommer förmodligen intresset för orgeln att finnas kvar och vi har då också utbildat blivande konsertbesökare.

Se eller dela den gärna från videospelaren Vimeo: https://vimeo.com/509811175

 

Vill du, eller ditt barn,  också börja spela orgel? Kontakta stiftsmusiker Åsa, kontaktuppgifter nedan.

Unga orgelspelare är en av satsningarna i Framtidstro - program för kallelse och rekrytering i Växjö stift.