Foto: Emilia Lindstrand

Kulturarv och turism

Ingmar arbetar som kyrkvaktmästare i Södra Ölands pastorat.

Det här är en ringmaskin, man ringde i klockorna med den, man stod här uppe och trampade.

Trappräcket på väg upp i Resmo kyrkas kyrktorn har slipats slät av alla händer som använt det genom åren. Foto: Emilia Lindstrand

Ingmar Petersson har varit kyrkvaktmästare i 30 år och kan Södra Ölands kyrkor utan och innan. På väg upp i kyrktornet i Resmo kyrka, en av Sveriges äldsta kyrkor som fortfarande är i drift, berättar han att man en solig dag kan se hela Mörbylångadalen, Kalmar, Färjestaden och över till Östra sidan. Södra Öland är ett av många områden i Växjö stift där kyrkorummen utgör ett fantastiskt kulturarv. Under en vårdag så visar Ingmar Petersson oss runt till tre väl utvalda kyrkor på Södra Öland. 

Kulturarv

Växjö stifts kyrkliga kulturarv är del i ett 1000-årigt kulturarv, landets äldsta levande kulturarv.

I kyrkorna finns föremål som visar på en otrolig yrkesskicklighet och hantverkstraditioner. Orglar från 1600-talet, konst och textilier. Glashantverket sticker ut, ett exempel på det är Växjö domkyrka där Bertil Valliens altarskåp är i fokus. Glaset finns närvarande på olika sätt i både stads och landsortskyrkorna och måleriet som finns utanpå flera av Växjö stifts kyrkor är unikt. 

 

Stiftskansliet kan vara en resurs i arbetet med kulturarvet. Läs mer om arbetet med kulturarv på intranätet och hör gärna av dig!

  • Stöttning och hjälp
  • Vård- och underhållsåtgärder
  • Lyfta fram det unika i kyrkorna
  • Göra det unika synligt

Turist

Välkommen att besöka ett rikt kulturarv i Växjö stift.

Saker och ting

Anna är stiftsarkivarie i Växjö stift.

Stiftets historia

Läs om Sigfridslegenden och om Växjö stifts historia.

Biskopsgården Östrabo

Här finns biskopen och stiftskansliet. Läs mer om biskopsgården och se bilder och filmer.