Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopens kalender

Schema för biskop Fredrik Modéus.

Mars

 

3-4.
Biskopsvigningshelg, Uppsala
5.
Biskopsmöte, Uppsala
6.
Stiftsstyrelseöverläggning, Uppsala
7.
Andakt och besök i Riksdagen, Stockholm
Föredrag och andakt på Johannelund teoligiska högskola, Uppsala
8. 
Kanslisamling
10.
Ekumenisk frukost, Reftele
Träff med konfirmander, Reftele
12.
Träff med församlingspraktikanter, Östrabo
Möte med Stiftsstyrelsens presidium
13.
Domkapitelsammanträde
AU-sammanträde
14.
Uppföljning med ny kyrkoherde
Biskopens strategigrupp
15.
Rekryterarträff, SKUI Uppsala
18.
Högmässa, Mariakyrkan Växjö
19.
Samfundsledarsamling
20.
Dag för nyanställda i stiftet, Domkyrkocentrum
Besök på Smålands konstarkiv, Värnamo
21.
AU-planering
RSG, Residenset i Växjö
22.
Samtal med sjukhuskyrkans medarbetare
Uppföljning av ny kyrkoherde
Föredrag - Hela Människans årsstämma, Domkyrkocentrum
28.
Stiftsstyrelsesammanträde
Samtal inför påsken med biskop Martin Modéus, Oskarshamn
31.
Påsknattsmässa, Växjö domkyrka

 

 

April

 

3.
Biskopens strategigrupp
Domkapitelberedning
4.
Lilla beredningsgrupp inför Präst- och Diakonmötet
Besök från kyrkokansliet i Uppsala
5.
Arbetsutskottet sammanträder
8.
Mottagande av ny kyrkoherde i Ryssby-Åby pastorat
Växjöbor väljer film, Folkets bio, Palladium, Växjö
9-13.
Biskopsmötets retreat
16.
Förberedelse inför Präst- och Diakonmötet
Middag, Östrabo
17-19.
Präst- och Diakonmöte
21-22.
Taizémöte, Jönköping
23.
Möte med St. Sigfrids folkhögskola, Östrabo
VSPSS sammanträder
VPÄ sammanträder
24.
Strategiskt samtal kring universitetskyrkan, Östrabo
25.
Domkapitlet sammanträder
Stiftsstyrelsen sammanträder
29.
Högmässa i Högby kyrka, Norra Öland

Kontakt

Linnéa Nordström

Linnéa Nordström

Växjö stift

Biskopssekreterare