Biskopens kalender

Här kan du se biskop Fredriks kalender.

Juni

1.
Prostmötets fortbildningsdag
 
2. 
Biskopens dag Barnarp Ödestugu församling 
3. 
DK-beredning, digitalt 
Prostsamtal 
8. 
Kyrkostyrelse, digitalt 
9. 
Stiftsstyrelsesammanträde, digitalt 
Samtal stiftsstyrelsens presidium, digitalt 
Prostsamtal 
10. 
Prostsamtal x2 
11. 
Präst- och diakonexamen 
Domkapitelsammanträde 
12. 
Ordinationssamtal 
Präst- och diakonvigning 
Präst- och diakonvigningsmiddag 
15. 
Egendomsnämnden sammanträder, digitalt 
Sändningsmässa för årets traineer 
Biskopens strategigrupp 
16. 
Välkomnande av nyexaminerade församlingspedagoger 
17. 
Samling med konfirmandgrupp 

Semester

21 juni - 8 aug

Kontakt

Linnéa Kajerlöv

Linnéa Kajerlöv

Växjö stift

Biskopssekreterare

Mer om Linnéa Kajerlöv

Enheten för gemensam förvaltning