Biskopens kalender

Här kan du se biskop Fredriks kalender.

September

3.
Kyrkoherdemottagande, Skillingaryds församling
Samtal, mässa och måltid med Växjö stifts katekumener
4.
Sammanfattning efter antagningskonferens 1
5.
Biskopens dag i Skillingaryds församling
6.
Inledning av användardagarna, digitalt
Samling för emeritidiakoner
7.
Kanslisamling
Kontraktskonvent, Kalmar-Ölands kontrakt
10.
Mässa i Vrå kyrka, Ljungby pastorat
Kyrkoherdemottagande, Skatelövs pastorat
11.
Biskopens strategigrupp
DK-beredning
Tallnäs 70 år
12.
Kontraktskonvent, Växjö domkyrkokontrakt
Besked efter antagningskonferens 1
13.
Dag för nyanställda i stiftet, Östrabo
14.
Antagningskonferens 2
AU-beredning
18.
Sammanfattning efter antagningskonferens 2
19.
Biskopsmöte, digitalt
Kontraktskonvent, Östbo-Västbo kontrakt
Invigning av utställningen Gränsland, Gyllenfors församlingshem
20.
Kontraktskonvent, Södra Vätterbygdens kontrakt
21.
Domkapitelsammanträde
Samling för kyrkoråd, Östrabo
22.
Kyrkans grundkurs från Oskarshamn, Östrabo
Besök av ungdomsgrupp, Östrabo
24.
Kyrkoherdemottagande, Huskvarna pastorat
Kyrkoherdemottagande, Moheda pastorat
25.
Besked efter antagningskonferens 2
26.
Biskopens dag i Södermöre pastorat
27.
AU-sammanträde

Oktober

2.
Samtal med vänstiftet Oxford
3-6.
Kyrkomötet session 1, Uppsala
9-12.
Fortbildningsveckan, digitalt och S:t Sigfrids folkhögskola
11.
Stiftsstyrelsesammanträde
12.
Styrgruppsmöte Pilgrim’s walk for future
15.
Högmässa och panelsamtal, Stenåsa kyrka
16.
Domkapitelberedning
Biskopens strategigrupp
Samling för kyrkoråd, Östrabo
17.
Dag för kyrkoherdar, Östrabo
18-19.
Regionala samrådsgruppen
23.
Seminarium om gudstjänster
24.
Domkapitelsammanträde
AU-beredning
28.
Juniorlägret, Tallnäs
Höstmiddag
29.
Pastoratsdag med mässa och föreläsning, Nässjö
Kyrkoherdemottagande, Sävsjö pastorat