Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopens kalender

Schema för biskop Fredrik Modéus.

September 

 

2.
Mottagande av ny kyrkoherde, Gislaveds pastorat
3-4.
Stiftsstyrelsesammanträde
5.
Besked efter antagningskonferensen
Föredrag och samtal i Bymarkskyrkan, Jönköping
6.
RSG
Fika och samtal i Rydaholms församling
7.
Samtal och lunch med personal från St Sigfrids fhsk
11.
Prostmöte
Domkapitelberedning
12.
Dag för kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden
15.
Inledning av EFS mission- och inspirationsdag
Dag för diakoner och präster i samhällstjänst
16.
Mottagande av ny kyrkoherde, Rogberga-Öggestorps församling
17.
Utvärdering efter Präst och Diakonmötet
18.
Domkapitelsammanträde
AU-sammanträde
20.
Kanslisamling
21.
40årsjubileum med Växjö Stiftshistoriska sällskap
22.
Morgonbön inför diakonidag, Växjö domkyrka
24.
Stiftsfullmäktige sammanträder
25.
Biskopens dag – uppföljning av visitationen i Mönsterås pastorat
26.
Dag för kyrkomusiker
Möte med Stiftsstyrelsens presidium
27.
AU-planering
Domkapitelberedning
Lunch med hantverkarna på Östrabo
Biskopens strategigrupp

 

 

 

Oktober

 

1.
Kyrkostyrelse, Uppsala
2-5.
Kyrkomöte, Uppsala
7.
Mottagande av ny domprost, Växjö domkyrka
8.
Inredningsmässa i samband med Fortbildningsveckan
Mingelkväll, Östrabo
9.
Stiftsstyrelsesammanträde
Styrelsesammanträde St Sigfrid
Författarafton, Östrabo
10.
Fyllnadsval till Domkapitlet
Salig blandning – programpunkter på scenen under Fortbildningsveckan
12.
Luthersk-ortodoxa samtalsdagar i Jönköping
13.
Inspirationspass, Fortbildningsveckan
Teologikurs, Fortbildningsveckan
14.
Föredrag och mässa, Hyltebruks pastorat
15.
Domkapitelsammanträde
AU-Sammanträde
16.
Biskopens strategigrupp
Läronämnd via videolänk
17.
Biskopens dag – Uppföljning av visitationen i Döderhult
18.
Samtal och fika i Vislanda-Blädinge pastorat
Samtal och Lunch i Skatelöv – Västra Torsås
22.
Uppföljningssamtal med ny kyrkoherde
Samtal och lunch med personal från Stiftsgården Tallnäs
23.
Biskopsmöte, Uppsala
Småland Gille tillsammans med biskop Martin Modéus
24-25.
Domkapitelöverläggning, Uppsala
28.
Mottagande av ny kyrkoherde, Moheda pastorat
29/10-2/11
Studievecka

Kontakt

Linnéa Nordström

Linnéa Nordström

Växjö stift

Biskopssekreterare