Foto: Ellen Ekström

Församlingens liv

Sång och musik är en del av församlingens liv.

Jag älskar mångfald och att finnas med som en del i församlingen, jag gillar att vara församlingsarbetare!

Mats Alexandersson, Organist Svenska kyrkan Torsås.

Svenska kyrkan har cirka 5,9 miljoner medlemmar. Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan. Det är här människor samlas till gudstjänst, till kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning), för att få undervisning och vara del i kyrkans sociala arbete genom diakonin. Det är församlingens grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning  samt utöva diakoni och mission. 

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med varsin biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. Läs mer om stiftets uppgift och organisation här.

Växjö stift består av större delen av Småland, hela Öland och en liten, liten del av Hallands län. Det finns 171 församlingar och 56 kyrkoherdar i Växjö stift. De flesta har en egen hemsida och du kommer dit via länkarna nedan. Du är självklart välkommen att kontakta din församling för att boka dop, vigsel eller begravning men också för att få samtal, mer kunskap om kristen tro, för att få förbön, hitta en kör att sjunga i eller finna en gemenskap. I församlingarns anordnas många aktiviteter dit du är välkommen. Soppluncher, körer och konserter, barnaktiviteter och gemenskapsträffar för äldre är några exempel. Välkommen till församlingens liv! 

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.

Ideell medarbetare

Marianne är ideell i Värnamo pastorat.

Kalender

Här kan du se vad som händer i Växjö stifts församlingar just nu.

Familj

Spagetti & Gud underlättar vardagen.

Gudstjänst

Mässa vid diakonicentrum i Växjö.

Församling

Margareta är ordförande i församlingsrådet i Ekenässjön.