Foto: Daniel Backenius

Ålems församling

Välkommen till Ålems församling, kyrkan är öppen vardagar mellan 8-15 och söndagar 9-12.

Ålems församlingsblad 2023 01

Ålems församlingsblad

Nummer 1, 2022

Kör-verksamhet

Dags att börja sjunga tillsammans igen! För mer information om våra olika körer, kontakta respektive körledare under rubriken Musik- körverksamhet.

Hjälp folket i Ukraina

Här finner du information för hur du kan hjälpa människorna i Ukraina

Kontakta oss

Häradsvägen 27, 384 92 Ålem, 0499-799000 (öppettider måndag, onsdag, fredag 9-12), alem.forsamling@svenskakyrkan.se

Ålems kyrka

Även om det är 190 år sedan kyrkan invigdes så börjar den ”nya” kyrkans historia långt tidigare. Redan 1769 beklagade sig kyrkoherden Anders Svebilius inför sockenstämman över trängseln i kyrkan.