Foto: Daniel Backenius

Ålems församling

Välkommen till Ålems församling, kyrkan är öppen vardagar mellan 8-15 och söndagar 9-12.

Mässor och böner i Ålems församling

Varmt välkommen till Ålems församlings veckoåterkommande mässor och böner i kyrkan!

Söndagar: Högmässa kl 10:00 
Tisdagar, onsdagar och fredagar: Morgonbön kl 08:15 
Tisdagar: Lovsångsmässa kl 18:00
Torsdagar: Morgonmässa kl 08:15

Med reservation för ändringar.

Ålems församlings nya kyrkoherde

Ålems församlings kommande kyrkoherde heter Henrik Broman och kommer kunna nås på telefonnummer 070-271 42 72.
Han jobbar just nu som präst (komminister) i södra Vedbo pastorat i Eksjö och är 47 år. Han tillträder kyrkoherdetjänsten i Ålems församling 1/8 och mottas i högmässan den 28/8 kl 10.00 av församlingen och Växjö stifts biskop Fredrik Modéus.

Sommaräng med lavendel.

Sommar i Ålems församling

Här finner du information om Ålems församlings aktiviteter under sommaren för alla åldrar.

Hjälp folket i Ukraina

Här finner du information för hur du kan hjälpa människorna i Ukraina

Information om Covid-19

Här finner du aktuell information om hur Ålems församling agerar utifrån de rekommendationer, riktlinjer och restriktioner som är aktuella.

Ålems församlingsblad

Nummer 4, 2021

Kör-verksamhet

Dags att börja sjunga tillsammans igen! För mer information om våra olika körer, kontakta respektive körledare under rubriken Musik- körverksamhet.

Kontakta oss

Häradsvägen 27, 384 92 Ålem, 0499-799000 (öppettider måndag, onsdag, fredag 9-12), alem.forsamling@svenskakyrkan.se

Ålems kyrka

Även om det är 190 år sedan kyrkan invigdes så börjar den ”nya” kyrkans historia långt tidigare. Redan 1769 beklagade sig kyrkoherden Anders Svebilius inför sockenstämman över trängseln i kyrkan.