"Babycafé och öppen förskola"

Välkomna på babycafé! Ett tillfälle att möta andra vuxna och barn 0-5 år. Tisdagar mellan 10:00-12:00; drop in. Vi har sångstund ca 11:00. Vi träffas för sång, lek, skapande och fika! Det finns kaffe/te och enklare fika (mikro finns om man vill värma medhavd mat). Frågor? Kontakta Tina Olsson på tina.olsson2@svenskakyrkan.se Väl mött!