Gudstjänstgrupper

I Ålems församling har vi utformat en delaktighetsstruktur för att många människor ska kunna vara med och ta ett särskilt ansvar för gudstjänsten.

Varje söndag ansvarar en gudstjänstgrupp för de många praktiska uppgifter som krävs för att högmässan ska kunna firas. I församlingen finns 5 gudstjänstgrupper med totalt ca 40 personer involverade.

Man träffas i gudstjänstgruppen under en timme på tisdagskvällen före den söndag som gudstjänstgruppen ansvarar för. Under denna tid fördelar man de praktiska uppgifterna, talar om vad som är angeläget att ta upp i förbönen samt för ett samtal om söndagens predikotext som sedan ligger till grund för prästens vidare predikoförberedelse.

Gudstjänstgrupperna har under coronapandemin fått en annan roll. Vid inspelningen av söndagens gudstjänst inbjuds en till två personer att medverka i gudstjänsten. Tjänstgörande präst har kontakt med gudstjänstgruppsledaren.