Församlingsliv

Ålems församling vill finnas med i hela livet. Här finns något för barn och ungdomar, för vuxna och äldre, för sörjande och glada, för sökande och säkra. Välkommen att delta!