Solceller

Som ett led i församlingens miljöarbete har vi egen elproduktion genom solceller. För närvarande har vi två anläggningar igång. Den ena sitter på Ålems församlinghem och bidrar till verksamhetens elförbrukning. Den andra sitter på ekonomibyggnaderna på nya delen av kyrkogården och bidrar till kyrkans uppvärming. Det mesta av den producerade elen gör vi åt själva men får vi något överskott går det ut i elnätet och säljs av Ålem energi. Är du nyfiken på hur mycket anläggningarna bidrar med kan du se produktionen just nu via länkarna nedan.

Ålems församlingshem

Ålems kyrka