Kyrkorådet

– Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. (Kyrkoordningen 4 kap. 5 §)

– Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige och nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter. (Kyrkoordningen 4 kap. 6 §)
Kyrkorådet i Ålems församling består av följande ordinarie ledamöter:

Kyrkoråd

Ordförande: Håkan Sjöborg
Tel. 070-621 52 76
E-post: hakan.sjoborg@telia.com

1 vice ordförande: Eva-Karin Holgersson

2 vice ordförande: Ulf Stiernspetz

Kyrkoherde: Peter Wärnlund

Ledamoter:
Ann-Catrin Boysen
Maria Johansson
Maria Karlsson
Carina Holmberg
Gunilla Petersson

Ersättare:
Gvido Auders
Catharina Jonsson
Kerstin Strand
Patrik Svensson


Kyrkorådet ansvarar för församlingens hantering av personuppgifter