Kyrkis

Välkommen till vår söndagsskola under predikan, från 3 år. Söndagar, ojämna veckor kl. 10, Ålems kyrka

Under sommaren har vi ingen kyrkis, men vårt barnrum finns öppet för dig!

På ”Kyrkis” bearbetar vi söndagens tema och texter genom berättande, gestaltning, pyssel, bild och lek  Barnen deltar i gudstjänsten innan och efter predikan.