Om oss

Välkommen till Ålems församling! I Ålems församling firar vi högmässa varje söndag kl. 10.00. Vi strävar efter en gudstjänstförnyelse med kyrkans tvåtusenåriga tradition som ryggrad.

Söndagens huvudgudstjänst är hela församlingens fest och riktar sig aldrig till någon enskild målgrupp utan rymmer människor i alla åldrar och kategorier. Varje söndag finns kyrkis för de yngre barnen under textläsningarna och predikan där barnen får möjlighet att möta evangeliet på deras sätt.


I vår församling har vi utformat en delaktighetsstruktur för att många människor ska kunna vara med och ta ett särskilt ansvar för gudstjänsten. Varje söndag ansvarar en gudstjänstgrupp för de många praktiska uppgifter som krävs för att högmässan ska kunna firas. I församlingen finns 5 gudstjänstgrupper med totalt ca 40 personer involverade.

Man träffas i gudstjänstgruppen under en timme på tisdagskvällen före den söndag som gudstjänstgruppen ansvarar för. Under denna tid fördelar man de praktiska uppgifterna, talar om vad som är angeläget att ta upp i förbönen samt för ett samtal om söndagens predikotext som sedan ligger till grund för prästens vidare predikoförberedelse. Om du vill ingå i en gudstjänstgrupp får du gärna ta kontakt med någon av gudstjänstgruppsdeltagarna eller med någon av församlingens präster.

Läs mer om församlingens arbete i Församlingsinstruktionen genom att klicka på denna länk.

Välkommen till kyrkan redan nu på söndag!