Unnaryds församling

Vi har inte alla svar men hjälper varandra att växa med frågorna. Här finns ett rum för vila, bön och andakt mitt i vardagen – kyrkan är öppen dagtid

Vi finns mitt i samhället och mitt i världen för att värna skapelsen och stå på utsatta människors sida.

I kyrkolokalen firar vi större gudstjänster och genomför kyrkliga handlingar. Och i Ingebrekts kapell firas flertalet gudstjänster ofta med mycket stillhet och tystnad, meditation och ljuständning.

I församlingshemmet sprudlar det av liv. Dagligen rör sig många människor i olika åldrar och av olika nationaliteter och religiösa bekännelser här för att genomföra och delta i aktiviteter och samlingar av skilda slag eller för en enkel stund av värdefull gemenskap. 

Välkommen!

Här kommer du vidare till våra verksamheter och grupper:

Stor & liten

Onsdagsklubben

Unnaryds kyrkliga syförening

Unnaryds kyrkokör

Vi som arbetar i Unnaryds församling: