Foto: Mikael Nilsson

Traryd-Hinneryds pastorat

Välkommen till Traryds och Hinneryds församlingar! Vi finns i det sydvästra hörnet av Småland och Växjö stift.

Vår nuvarande KYRKOHERDE avslutar tjänsten under året och går vidare till andra uppgifter.

Därför söker vi nu en ny KYRKOHERDE (100%) till Traryd-Hinneryds pastorat med tillträde hösten 2024 eller enligt överenskommelse.

Möjlighet att bo i tjänstebostad finns. 

Läs mer om tjänsten här.

Information om personuppgiftsincident.

I november 2023 drabbades Svenska kyrkans centrala IT-system av ett cyberangrepp. I samband med det så kan personuppgifter ha läckt. Uppgifter har dock inte läckt från medlemsregistren. 

Traryd-Hinneryds pastorat var vid tiden för angreppet inte anslutna till den gemensamma IT-plattformen och flera av de därtill underliggade systemen. Som följd därav blev våra lokala system eller datorer inte drabbade av angreppet. Däremot är pastoratet anslutet till kyrknätet via VPN och därtill tillhörande system såsom kyrkobokföringen (medlemsregistren) och Kyrksam där adresslistor till förtroendevalda, samt olika grupper med t.ex. utskickslistor för församlingsblad m.m. finns registrerade. Vi har fått information om att personuppgifter kan ha läckt från Kyrksam. 

Läs mer om cyberangreppet och personuppgiftsincidenten här

Sidan är under uppbyggnad.