Foto: S.T

Rogberga- Öggestorps församling

Svenska kyrkan i Tenhult

Nyvalda kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025 kallas till sammanträde måndagen den 29 november kl 18.30 i Kyrkans Hus, Tenhult.

Kyrkofullmäktige i Rogberga- Öggestorps församling

VI FINNS TILL FÖR DIG

Välkommen att fira GUDSTJÄNST i våra kyrkor (För mer information se hemsidans kalender) Vi finns även för SAMTAL, kontakta oss!