Gravplatser

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Det finns olika sorters gravplatser att välja på. Det kan du läsa mer om här nedan. Hos oss får du hjälp att välja gravplats – kontakta pastorsexpeditionen för tidsbokning.

Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de viktigaste handlar om var den avlidne ska få sin sista vila. Dennes önskan ska alltid vara vägledande vid val av gravplats. Det är också viktigt att de efterlevande är överrens om valet av gravplats.

Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden ska värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att avvakta med gravsättningen än att riskera att det blir fel.

Urnan kan förvaras hos oss avgiftsfritt upp till ett år. Fundera också på innan om det ska få plats fler kistor eller urnor på platsen i framtiden eller om det finns önskemål om särskild utformning av gravvården.

Kist- eller urngravplats
En kist- eller urngravplats är en enskild gravplats där kistan eller urnan nedsätts. Här finns möjlighet att ha en gravsten och plantera växter. Vid kistbegravning gravsätts kistan direkt efter begravningen. En urna gravsätts normalt några veckor senare. Gravsättning kan ske med en kort andakt för de anhöriga eller genom kyrkans försorg utan anhörigas närvaro. För graven gäller en gravrättstid på 25 år som sedan kan förlängas.

 
Minneslund
Minneslunden är en anonym gravplats och därför får inte anhöriga närvara vid gravsättning. De enskilda gravarna märks inte ut och de kräver heller inte skötselansvar, i minneslunden gäller ingen gravrätt. Här finns gemensam plats för snittblommor och ljus. Minneslunden är omsorgsfullt utformad för att skapa en lugn och rofylld miljö.  


Kolumbarium
Kolumbarium är ett mindre hus med slutna nischer för urnor samt ett altare.
Namnet på de gravsatta finns på en platta som täcker nischen med urnan. För kolumbarium gäller begränsad gravrätt.

Askgravplats                                                                                                                                                 På Rogberga kyrkogård finns nu två stenrösen byggda 2011. En askgravplats är som en korsning av minneslund och de traditionella gravplatserna. Du har en bestämd gravplats i gräsmattan, en namnplatta placerad på stenröset och det finns gemensam plats för snittblommor och ljus. En askgravplats har begränsad gravrätt.  

Läs mer om gravrätter här.

För att få en överblick på vad som gäller de olika gravplatserna kan du se upplägget i ett rutsystem här:
default.aspx?di=827409
 Gravplatstyper