Kyrkogårdar

Både Rogberga och Öggestorps kyrkogård är belägna vid en kyrka. De är indelade i kvarter med olika utformning och karaktär.

I Öggestorp, cirka 6 km nordost om Tenhult, ligger Öggestorps kyrka med kyrkogård. Från kyrkogården har du utsikt ner över Stensjön. Här finns kist- och urngravplatser, minneslund och kolumbarium.
Läs mer om Öggestorps kyrka och dess historik här.


 
I Rogberga, cirka 5 km nordväst om Tenhult finner du Rogberga kyrka med kyrkogård. Från kyrkogården har du utsikt över de stora vackra fälten ner mot Jönköping och Huskvarna. Här finns kist- och urngravplatser, minneslund och askgravplats.
Läs mer om Rogberga kyrka och dess historik här.
 
Bortglömda gravar
Med en gravrätt följer ett ansvar att sköta graven. Vi ber gravrättsinnehavare eller intressenter till de gravar som publiceras regelbundet i Kyrkbacken att kontakta oss. Annonsen kommer även att publiceras här på hemsidan. Beteckningen står för kvarter och gravnummer samt namnet på den person som sist gravsattes i graven. Kontakta oss gärna för ytterligare upplysningar.
Om kontakt inte sker inom ett år efter publiceringen, kommer gravrätten att vara förverkad; den kan dock återfås om den inte hunnit åtgärdas. 

 
Läs mer om gravrätt här.